Перейти до вмісту

Капиця Петро Леонідович

Матеріал з Вікіцитат
Капиця Петро Леонідович
Стаття у Вікіпедії
Медіафайли у Вікісховищі

Петро́ Леоні́дович Капи́ця (8 липня 1894, Кронштадт, Санкт-Петербург — 8 квітня 1984, Москва, СРСР) — радянський фізик, лауреат Нобелівської премії (1978).

Цитати Петра Капиці[ред.]

 •  

Чужими руками гарної роботи не зробиш.

 

Чужими руками хорошей работы не сделаешь.[1]

 •  

Раніше була поширена думка, що дисципліна потрібна для того, щоб змусити людину працювати. Ця думка неправильна, і її треба викорінювати. Якщо це так, то таку людину треба гнати. Дисципліна потрібна, щоб люди узгоджено працювали.

 

Прежде было распространено мнение, что дисциплина нужна для того, чтобы заставить человека работать. Это мнение неправильно, и его надо искоренять. Если это так, то такого человека надо гнать. Дисциплина нужна, чтобы люди согласованно работали.[1]

 •  

Звичайно, треба вміти долати труднощі, але треба вміти і не споруджувати їх перед собою...

 

Конечно, надо уметь преодолевать трудности, но надо уметь и не воздвигать их перед собой…[1]

 •  

В основі творчої праці завжди лежить почуття протесту.

 

В основе творческого труда всегда лежит чувство протеста.[1]

 •  

Людина молода, коли вона ще не боїться робити дурниці.

 

Человек молод, когда он еще не боится делать глупости.[1]

 •  

Гроші повинні обертатися. Чим швидше витрачаєш, тим більше отримуєш.

 

Деньги должны оборачиваться. Чем быстрее тратишь, тем больше получаешь.[1]

 •  

На словах тільки в любові пояснюються, а про справи слід писати.

 

На словах только в любви объясняются, а о делах следует писать.[1]

 •  

Там, де закінчуються сумніви, закінчується наука.

 

Там, где кончаются сомнения, кончается наука.[1]

 •  

Головна ознака таланту — це коли людина знає, чого вона хоче.

 

Главный признак таланта — это когда человек знает, чего он хочет.[1]

 •  

Наука повинна бути весела, захоплююча і проста. Такими ж повинні бути і вчені.

 

Наука должна быть веселая, увлекательная и простая. Таковыми же должны быть и ученые.[1]

 •  

Чим фундаментальніше закономірність, тим простіше її можна сформулювати.

 

Чем фундаментальнее закономерность, тем проще ее можно сформулировать.[1]

 •  

Трактування експерименту — це справа смаку.

 

Трактовка эксперимента — это дело вкуса.[1]

 •  

Гарний той експеримент, який не узгоджується з теорією.

 

Хорош тот эксперимент, который не согласуется с теорией.[1]

 •  

Наука не потребує розфарбовування белетристикою. Вона цікава сама по собі.

 

Наука не нуждается в раскрашивании беллетристикой. Она интересна сама по себе.[1]

 •  

Уміння обмежити свободу в країні є питанням хороших манер уряду.

 

Умение ограничить свободу в стране есть вопрос хороших манер правительства.[1]

 •  

Якщо є інтуїція, значить є і закономірність.

 

Если есть интуиция, значит есть и закономерность.[1]

 •  

Помилки не є ще лженаука. Лженаука — це невизнання помилок.

 

Ошибки не есть ещё лженаука. Лженаука — это непризнание ошибок.[1]

 •  

Тему роботи треба міняти кожні вісім років, так як за цей час повністю змінюються клітини тіла і крові — ти вже інша людина.

 

Тему работы надо менять каждые восемь лет, так как за это время полностью меняются клетки тела и крови — ты уже другой человек.[1]

 •  

Колективна творчість — це нісенітниця, але творчість в колективі — це єдиний вид справжньої і плідної творчості.

 

Коллективное творчество — это чепуха, но творчество в коллективе — это единственный вид настоящего и плодотворного творчества.[1]

 •  

Коли теорія збігається з експериментом, це вже не відкриття, а закриття.

 

Когда теория совпадает с экспериментом, это уже не открытие, а закрытие.[1]

 •  

Обман — є необхідний елемент демократичного ладу, так як прогресивний початок зосереджено в невеликій кількості людей, і при демократичному управлінні відповідно до бажань більшості був би зупинений прогрес.

 

Обман — есть необходимый элемент демократического строя, так как прогрессивное начало сосредоточено в небольшом количестве людей, и при демократическом управлении согласно желаниям большинства был бы остановлен прогресс.[1]

 •  

Керувати — це значить не заважати хорошим людям працювати.

 

Руководить — это значит не мешать хорошим людям работать.[1]

 •  

Генії народжуються епохою, а не генії народжують епоху.

 

Гении рождаются эпохой, а не гении рождают эпоху.[1]

 •  

Є два способи обмеження свободи людини: шляхом насильства і шляхом виховання в ній умовних рефлексів.

 

Есть два способа ограничения свободы человека: путём насилия и путём воспитания в нём условных рефлексов.[1]

 •  

Засоби масової інформації не менш небезпечні, ніж засоби масового знищення.

 

Средства массовой информации не менее опасны, чем средства массового уничтожения.[1]

 •  

Вся історія людства складається з помилок, і, незважаючи на це, кожен уряд вважає себе безгрішним. Це закон природи, і йому треба підкорятися.

 

Вся история человечества состоит из ошибок, и, несмотря на это, всякое правительство считает себя безгрешным. Это закон природы, и ему надо подчиняться.[1]

 •  

Щоб бути щасливою, людина повинна уявляти себе вільною.

 

Чтобы быть счастливым, человек должен воображать себя свободным.[1]

 •  

Свобода творчості — свобода робити помилки.

 

Свобода творчества — свобода делать ошибки.[1]

 •  

У житті людина з витримкою завжди перемагає. А витримувати треба не півгодини, а роками.

 

В жизни человек с выдержкой всегда побеждает. А выдерживать надо не полчаса, а годами.[1]

 •  

Життя подібне картковій грі, в яку ти граєш, не знаючи правил.

 

Жизнь подобна карточной игре, в которую ты играешь, не зная правил.[1]

Примітки[ред.]