Перейти до вмісту

Анна Гродзька

Матеріал з Вікіцитат
Анна Гродзька
Стаття у Вікіпедії
Медіафайли у Вікісховищі

Анна Гродзькапольська громадсько-політична активістка, перша відкрито трансгендерна жінка в польському парламенті.

Цитати

[ред.]
 •  

Цю війну неможливо виграти військовим шляхом. Постачання зброї та військ лише підігріває цей конфлікт[1]заява проти військової підтримки США України

 

Tej wojny nie da się wygrać militarnie. Dostarczanie broni i wojska, to tylko podgrzewanie tego konfliktu.

 •  

Я прихильниця спільної конституції Європейського Союзу, але такої, яка керується не ринком, а людьми, інтересами громадян, а не корпорацій.[2]

 

Jestem zwolenniczką wspólnej konstytucji Unii Europejskiej, ale takiej, w której nie rządzi rynek, tylko ludzie, interesy obywateli, a nie korporacji.

 •  

Я хотіла б мати проект про громадянські союзи – для гомосексуалів і гетеросексуалів – серйозну альтернативу шлюбу. До закону про гендерну корекцію, щоб врегулювати це питання на європейському рівні. За створення біоетичного законодавства, в тому числі про екстракорпоральне запліднення, фінансоване з державного бюджету. А також лібералізувати законодавство про аборти. Я також хочу прагнути до того, щоб мікросоціальна політика враховувала питання рівності.[3]

 

Chciałabym doprowadzić do uchwalenia projektu o związkach partnerskich – dla osób homo – i heteroseksualnych – które byłyby poważną alternatywą wobec małżeństwa. Do ustawy o korekcji płci, żeby uregulować tę sprawę na poziomie europejskim. Do powstania prawa bioetycznego, w tym zapłodnienia in vitro finansowanego z budżetu państwa. A także do liberalizacji prawa aborcyjnego. Chcę też zabiegać, by polityka mikrospołeczna uwzględniała kwestie równościowe.

 •  

Вся ця машина ліберального управління створює ситуацію, в якій зростає соціальний бунт.[4]

 

Cała ta machina liberalnego sposobu gospodarowania tworzy sytuację, w której bunt społeczny narasta.

 •  

Я балотувався до Сейму, щоб познайомити людей із трансгендерністю. [5]

 

Kandydowałam do Sejmu po to, by oswajać ludzi z transpłciowością.

 •  

Ми маємо ситуацію, коли найбідніші несуть найбільші соціальні витрати. На сьогодні я б радикально збільшив неоподатковувану суму.[4]

 

Mamy sytuację taką, że największe koszty społeczne ponoszą najbiedniejsi. Na dzień dzisiejszy podniosłabym radykalnie kwotę wolną od podatku.

 •  

Не існує такого поняття, як вільний ринок. Бо що означає вільний ринок? Це, звичайно, не означає вільної конкуренції, тому що вона створює суворо ієрархічну економічну структуру, в якій більший поїдає меншого, менший — меншого, а внизу знаходяться польські підприємці та польські робітники, яких експлуатують.[4]

 

Nie ma czegoś takiego jak wolny rynek. Bo co to znaczy wolny rynek? Na pewno nie oznacza on wolnej konkurencji, dlatego że tworzy ściśle hierarchiczną strukturę gospodarczą, w której większy zjada mniejszego, mniejszy mniejszego, a na dole są polscy przedsiębiorcy i polscy pracownicy, którzy są eksploatowani.

 •  

Сьогодні немає нічого важливішого, ніж вихід Польщі з кола неоліберальних економічних догм. Невід'ємною рисою цієї ідеології є зростання нерівності в суспільстві...[6]

 

Nie ma dziś rzeczy ważniejszej niż wyrwanie Polski z kręgu neoliberalnych dogmatów gospodarczych. Immanentną cechą tej ideologii jest wzrost nierówności w społeczeństwie

 •  

стать — це не гени, статеві органи чи фенотип людини. Гендер у нас в голові, в душі, в серці.[7]

 

płcią nie są geny, genitalia ani ludzki fenotyp. Płeć mamy w głowie, w duszy, w sercu.

 •  

У Польщі зростає розшарування, стає все більше людей, які отримують гроші за роботу, яка не дозволяє їм утримувати сім’ю[4]

 

W Polsce narasta rozwarstwienie, jest coraz więcej ludzi, którzy za pracę dostają pieniądze, które nie pozwalają utrzymać rodziny.

 •  

Права людини є невід’ємною європейською та світовою цінністю. Ми можемо експортувати це в інші країни, культури та континенти, хоча б тільки мирним шляхом. Я категорично не погоджуюся передавати європейські цінності, такі як гендерна рівність чи соціальна справедливість, шляхом війни, колонізації чи економічної експлуатації.[2]

 

Prawa człowieka są niezbywalną wartością cywilizacyjną, europejską i światową. To możemy eksportować do innych krajów, kultur i kontynentów, byle metodą pokojową. Absolutnie nie ma mojej zgody na przynoszenie wartości europejskich, takich jak równość płci czy społeczna sprawiedliwość, metodą wojny, kolonizacji albo ekonomicznego wyzysku.

 •  

Ми можемо думати про спільну валюту, але лише за умови створення спільної соціальної політики, сприятливої ​​для широких верств населення, а не в ситуації, коли єдиними виграшами від запровадження євро, наприклад у Польщі, будуть корпорації.[2]

 

Możemy myśleć o wspólnej walucie, ale tylko pod warunkiem ustalenia wspólnej, sprzyjającej ogółowi ludności, polityki społecznej, a nie w sytuacji, gdy jedynymi wygranymi wprowadzenia euro np w Polsce byłyby korporacje.

Про Анну Гродзьку

[ред.]
 •  

Як соціальної проблеми це питання не існує, воно стосується менше мільйона громадян. Це скоріше невелика серія окремих, трагічних випадків, що вимагають такту, співчуття і культури. У Сеймі з пані Гродською поводитимуться як з диваком та іграшкою, а ЗМІ матимуть з неї поживу. Я не ставлюся до цієї жінки як до дивака. Усе вказує на те, що він добра та доброзичлива людина.[8]

 

Jako problem społeczny ta kwestia nie istnieje, dotyczy mniej niż milipromila obywateli/obywatelek. To raczej nieliczna seria jednostkowych, tragicznych, wymagających taktu, współczucia i kultury przypadków. Pani Grodzka w Sejmie będzie traktowana jak dziwadełko i zabawka, a media będą miały z niej pożywkę. Ja tej pani nie traktuję jak dziwadełko. Wszystko wskazuje na to, że jest to dobra i pełna zacnych intencji osoba.

  — Людвік Дорн
 •  

Коли я бачу хлопця поруч, як я можу назвати це "пані". В одному радіоефірі ми були разом і він довів, що він жінка. Ну яка пані, ну боксерська морда.[9]

 

Jak ja widzę faceta obok siebie, to jak mogę się zwracać „proszę pani”. W jednej audycji w radiu byliśmy razem i on udowadniał, że jest kobietą. No jaka pani, no twarz boksera.

  Кристина Павлович
 •  

Справа не в тому, що коли чоловік їсть гормони, він жінка. Вирішальним тут є генетичний код. Здайте мені аналіз крові, зробимо. Жодна операція цього не змінить.[9]

 

To nie jest tak, że jak się człowiek nażre hormonów, to jest kobietą. Kod genetyczny tu decyduje. Daj pan badanie krwi, zrobimy. Tego nie zmieni żadna operacja.

  Кристина Павлович

Примітки

[ред.]
 1. Nowicka i Grodzka przeciwne militarnemu wsparciu Ukrainy przez USA, tvp. info, 8 marca 2015.
 2. а б в Źródło: rozmowa Ewy Majewskiej, Anna Grodzka: Solidarność słabych i najważniejszych, codziennikfeministyczny.pl, 21 lutego 2015.
 3. rozmowa Ewy Siedleckiej, Jedyna transpłciowa parlamentarzystka na świecie, wyborcza.pl, 11 października 2011.
 4. а б в г Polityka przy kawie, TVP1, 26 lutego 2015.
 5. Dwie kobiety, z czego jedna nienaturalna, tvp. info, 11 października 2011.
 6. rozmowa Jakuba Dymka, Grodzka: Społeczeństwo, głupcze!, krytykapolityczna.pl, 10 lipca 2014.
 7. rozmowa Renaty Grochal, Grodzka: Robię swoje, wyborcza.pl, 4 lutego 2013.
 8. onet.pl, 14 października 2011
 9. а б rp.pl, 29 stycznia 2013