Ситник Артем Сергійович

Матеріал з Вікіцитат
Ситник Артем Сергійович
Стаття у Вікіпедії
Медіафайли у Вікісховищі

Арте́м Сергі́йович Си́тник (нар. 19 серпня 1979, смт Компаніївка, Кіровоградська область) — український юрист, колишній слідчий прокуратури, перший директор Національного антикорупційного бюро України (з 16 квітня 2015).

Цитати[ред.]

  •  

В ідеалі хотілося б у перший день когось затримати. Не впевнений, що вийде, але будемо старатися.
Але взагалі концепція початку роботи така. Ми проводимо конкурс на керівника підрозділу детективів, закінчується відбір перших ста детективів. Це той первісний колектив, який буде починати роботу. За штатом передбачено 242 детектива, але ми набираємо поки 100.
Надалі будемо збільшувати свій штат і паралельно проводити розслідування. Джерел отримання інформації у нас буде досить багато. Це і конкретні заяви від людей, і аналітичне управління бюро, яке буде працювати з відкритими та закритими базами даних. До останніх бюро матиме допуск згідно із законодавством.

 

В идеале хотелось бы в первый день кого-то задержать. Не уверен, что получится, но будем стараться.
Но вообще концепция начала работы такая. Мы проводим конкурс на руководителя подразделения детективов, заканчивается отбор первых ста детективов. Это тот первоначальный коллектив, который будет начинать работу. По штату предусмотрено 242 детектива, но мы набираем пока 100.
В дальнейшем будем увеличивать свой штат и параллельно проводить расследования. Источников получения информации у нас будет достаточно много. Это и конкретные заявления от людей, и аналитическое управление бюро, которое будет работать с открытыми и закрытыми базами данных. К последним бюро будет иметь допуск согласно законодательству[1].

  •  

Я для себе виділив пріоритет — корупція судової гілки влади та державні закупівлі. Це ті пріоритети, де найбільше корупційних ризиків.

 

Я для себя выделил приоритет — коррупция судебной ветви власти и государственные закупки. Это те приоритеты, где больше всего коррупционных рисков[1].

  •  

Скажімо так. Ризики при такій зарплаті [30 тисяч] набагато менше, ніж при двох-трьох-чотирьох тисячах гривень. Але до кінця цей ризик неможливо звести жодною зарплатою.
Тому у нас створюється управління внутрішнього контролю, яке стежитиме за життям детективів. Воно складатиметься з двох відділів — слідчий відділ, якщо не дай бог будуть якісь справи відносно детективів, то буде проведено розслідування.
Другий відділ — конфлікту інтересів, — якщо під час розслідування детектив не зможе далі вести справу. У такому випадку вона буде віддана іншому детективу. Цей же відділ займатиметься моніторингом стилю життя співробітників бюро. Щоб образ життя відповідав їх зарплаті. У неї якраз такий розмір, який дозволяє жити гідно і ні в чому собі не відмовляти. Але при цьому вона не дозволяє будувати особняки і їздити на дорогих машинах.

 

Скажем так. Риски при такой зарплате [30 тысяч] намного меньше, чем при двух-трех-четырех тысячах гривен. Но до конца этот риск невозможно свести ни одной зарплатой.
Поэтому у нас создается управление внутреннего контроля, которое будет следить за жизнью детективов. Оно будет состоять из двух отделов – следственный отдел, если не дай бог будут какие-то дела в отношении детективов, то будет проведено расследование.
Второй отдел – конфликта интересов, – если во время расследования детектив не сможет далее вести дело. В таком случае оно будет передано другому детективу. Этот же отдел будет заниматься мониторингом стиля жизни сотрудников бюро. Чтобы образ жизни соответствовал их зарплате. У нее как раз такой размер, который позволяет жить достойно и ни в чем не нуждаться. Но при этом она не позволяет строить особняки и ездить на дорогих машинах[1].

  •  

Основну конкурсну комісію з детективам очолює мій перший заступник Гізо Углава, він з Грузії і нікого тут не знає, а цінує всіх за профякостями. Плюс є представники Ради громадського контролю, які зі свого боку перевіряють інформацію в інтернеті. Тобто йде такий конкурс, що перемагають дійсно найкращі. Тому пропозицій не було.
Було лише кілька звернень від громадських організацій, які просили звернути увагу на Іванова, наприклад. Це були офіційні звернення, навіть написав один нардеп, але не пам'ятаю його прізвище. Але це виняток, а так йде нормальна робота, і мені імпонує, як конкурсна комісія працює. Перемагають кращі, і це сприяє створенню монолітного колективу. Всі — переможці в чесному відкритому конкурсі і готові вирішувати завдання.

 

Основную конкурсную комиссию по детективам возглавляет мой первый заместитель Гизо Углава, он из Грузии и никого здесь не знает, а ценит всех по профкачествам. Плюс есть представители Совета общественного контроля, которые со своей стороны проверяют информацию в интернете. То есть идет такой конкурс, что побеждают действительно лучшие. Поэтому предложений не было.
Было лишь пару обращений от общественных организаций, которые просили обратить внимание на Иванова, например. Это были официальные обращения, даже написал один нардеп, но не помню его фамилию. Но это исключение, а так идет нормальная работа, и мне импонирует, как конкурсная комиссия работает. Побеждают лучшие, и это способствует созданию монолитного коллектива. Все – победители в честном открытом конкурсе и готовы решать задачи[1].

  •  

Я з ним познайомився, коли ще проходив співбесіду. При АП працювала група експертів з імплементації закону про антикорупційне бюро і Углава входив до цієї групи.
Він мені розповідав про досвід, міжнародні антикорупційні операції. Те, чого в нашій країні ніколи не було і в моїй практиці теж. Я можу зізнатися чесно. У нього був досвід і по документуванню чиновників вищої категорії.
Те, що я почув, і які концепції він запропонував, мені дуже сподобалося. Припустимо, у них в Грузії працювала система кримінального провадження, у них не було цих томів, як у нас. Плюс під кінець його кар'єри в Грузії кількість вироків склало 8 %, а 92 % — угоди. Припустимо, вкрала людина мільйон — вона зізнається і повертає його і отримує не 8, а п'ять років.

 

Я с ним познакомился, когда еще проходил собеседование. При АП работала группа экспертов по имплементации закона об антикоррупционном бюро, и Углава входил в эту группу.
Он мне рассказывал об опыте, международных антикоррупционных операциях. То, чего в нашей стране никогда не было и в моей практике тоже. Я могу признаться честно. У него был опыт и по документированию чиновников высшей категории.
То, что я услышал, и какие концепции он предложил, мне очень понравились. Допустим, у них в Грузии работала система уголовного производства, у них не было этих томов, как у нас. Плюс под конец его карьеры в Грузии количество приговоров составило 8%, а 92% – соглашения. Допустим, украл человек миллион – он признается и возвращает его и получает не 8, а пять лет[1].

  •  

На конкурсній комісії часто задають питання, що таке детектив. Не всі це розуміють, у нас ніколи не було окремого інституту детективів. Це об'єднання посади слідчого і оперативного працівника. У нас немає людей, які однаково добре розбираються і в тому, і іншому. Потрібно дати їм базовий тренінг, щоб вони зрозуміли, що це за посада. Щоб слідчий знав ази оперативної, а оперативник ази слідчої роботи. Цей тренінг буде у вересні.
Може бути не всім він буде потрібний, прийдуть, може бути, слідчі з великим стажем, але хлопцям, які взагалі ніколи не працювали — потрібен. І найголовніше, це будуть тренери з Великої Британії, Канади, США, а також кращі українські експерти. І я не виключаю, що в ході тренінгу деякі з детективів поїдуть в Польщу, Румунію, де є подібні органи. Щоб вони хоч побачили, що це таке. Що може бути по-іншому.

 

На конкурсной комиссии часто задают вопрос, что такое детектив. Не все это понимают, у нас никогда не было отдельного института детективов. Это объединение должности следователя и оперативного работника. У нас нет людей, которые одинаково хорошо разбираются и в том, и другом. Нужно дать им базовый тренинг, чтобы они поняли, что это за должность. Чтобы следователь знал азы оперативной, а оперативник азы следственной работы. Этот тренинг будет в сентябре.
Может быть не всем он будет нужен, придут, может быть, следователи с большим стажем, но ребятам, которые вообще никогда не работали – нужен. И самое главное, это будут тренеры из Великобритании, Канады, США, а также лучшие украинские эксперты. И я не исключаю, что в ходе тренинга некоторые из детективов поедут в Польшу, Румынию, где есть подобные органы. Чтобы они хоть увидели, что это такое. Что может быть по-другому[1].

  •  

Британія дуже сильно допомагає, США, Канада. Забезпечують нас людьми з комунікацій, розробляють програми тренінгів, методична та організаційна допомога йде від багатьох. Поляки приїжджали і запросили до себе. У них дуже схоже бюро.
Були фахівці з Литви, поділилися досвідом і запросили до себе. Канада виділила фахівця, який створював бюро в різних країнах світу. З Фінляндії фахівець, колишній прокурор також братиме участь. Нещодавно з'явився представник ФБР, який допомагатиме у тренінгах. Я хочу, щоб частина хлопців вирвалася з України і подивилася, яка мотивація співробітників бюро в Польщі.

 

Британия очень сильно помогает, США, Канада. Обеспечивают нас людьми по коммуникациям, разрабатывают программы тренингов, методическая и организационная помощь идет от многих. Поляки приезжали и пригласили к себе. У них очень похожее бюро.
Были специалисты из Литвы, поделились опытом и пригласили к себе. Канада выделила специалиста, который создавал бюро в разных странах мира. Из Финляндии специалист, бывший прокурор также будет принимать участие. Недавно появился представитель ФБР, который будет помогать в тренингах. Я хочу, чтобы часть ребят вырвалась из Украины, и посмотрела, какая мотивация сотрудников бюро в Польше[1].

  •  

Зняти інформацію і з Viber, і з WhatsApp, використовуючи можливості СБУ, — реально[2].

Примітки[ред.]