Економічна теорія

Матеріал з Вікіцитат

Економі́чна тео́рія, або теорети́чна еконо́міка, — наука, що вивчає фундаментальні закони і категорії економічного життя суспільства. Виникнення сучасної економічної теорії пов'язано з іменем шотландського вченого XVIII ст. Адама Сміта, який виклав основи економічної теорії у своїй роботі «Дослідження про природу і причини багатства народів» (1776 р.).

Економісти про економічну теорію[ред.]

Фрідріх фон Гаєк[ред.]

  • Я питав себе про те, у чому полягає основна довгострокова користь, яку ми отримуємо від занять економічною наукою або про те, що спільного у людей, яких я вважаю хорошими економістами. (…) це не знання фактів й не знання окремих законів, яким підпорядковуються економічні явища, а здатність виявляти і спростовувати певні типи помилкових висновків. Думаю, немає сумнівів у тому, що одна з найбільш природних і важливих задач економіста — це не виправлення фактичних помилок, а виправлення помилкових логічних міркувань.
  • … економічна теорія, завдяки тому, що неявно міститься у її положеннях, підійшла найближче за будь-яку іншу соціальну дисципліну до відповіді на центральне питання усіх суспільних наук: як може поєднання фрагментів знання, існуючого у різних головах, призводити до результатів, які, при усвідомленому прагненні до них, вимагали б від керуючого розуму таких знань, якими не може володіти жодна окрема людина.
  • Економічну науку можна визначити як метатеорію — теорію про теорії, які створюються людьми для зрозуміння того, як найбільш ефективно виявляються й використовуються різноманітні засоби для досягнення найрізноманітніших цілей.
  • Цікава задача економіки — показати людям, як насправді мало вони знають про те, чим, на їхню думку, вони можуть управляти.

Людвіг фон Мізес[ред.]

  • Економічну теорію не можна залишити езотеричним гурткам. Це філософія життя та діяльності людини, яка стосується всіх. Це основа цивілізації та існування. Жодна людина аж ніяк не може вислизнути від особистої відповідальності. Той, хто нехтує можливістю вивчити якнайкраще свої можливості, добровільно віддає своє право, дане йому з народження, на користь самозваних суперменів. Сліпа довіра думці «експертів» у таких життєво важливих питаннях, а також некритичне прийняття модних слів та переконань прирівнюються до відмови від права на самовизначення та нестійкості перед домінуванням інших. У сьогоднішніх умовах для будь-якої розсудливої людини не може бути нічого важливішого за економічну теорію, адже на карті її доля і доля її нащадків. Мало хто здатний доповнити економічну теорію послідовними ідеями. Однак будь-яка розсудлива людина зобов'язана ознайомитись із цією наукою. Нині це є основним громадянським обов'язком. Подобається нам це чи ні, економічна теорія не може залишатися областю знань, доступною лише вузькому колу вчених та спеціалістів. Економічна теорія має справу з фундаментальними проблемами суспільства, вона стосується кожного та належить всім, а також є головною та необхідною для кожного громадянина наукою.

Ліонель Роббінс[ред.]

  • Економіка — це наука, яка вивчає поведінку людини як зв'язок між заданими цілями і обмеженими засобами, які мають альтернативне використання.

Джерела[ред.]

  • Фон Хайек, Фридрих (2020). Рынок и другие порядки (рос.). Челябинск: Социум. ISBN 978-5-906401-98-4.
  • Хайек, Фридрих (1999). Познание, конкуренция и свобода: Антология соч. (рос.). СПб.: Пневма.