Перейти до вмісту

Томас Мор

Матеріал з Вікіцитат
Томас Мор
Стаття у Вікіпедії
Медіафайли у Вікісховищі
Томас Мор (1527)

То́мас Мор (англ. Thomas More; 1478 — 1535) — англійський письменник, філософ, державний діяч, лорд-канцлер (1529—1532). Автор суспільно-політичного трактату «Утопія». Один з основоположників утопічного соціалізму.

Цитати[ред.]

  •  

Жодна приємність не заборонена, якщо не завдає якоїсь шкоди[1].

  •  

Я помру як вірний слуга короля, але насамперед — Бога.

 

I die the king's faithful servant, but God's first. [1]

  — слова, які начебто сказав Мор на ешафоті перед стратою

Про Мора[ред.]

  •  

Його можна вважати найвидатнішим англійцем чи щонайменше найвидатнішою постаттю в англійській історії. Він був, передусім, історичною постаттю; був одночасно типом, поворотною точкою та остаточним призначенням. Якби так сталося, що саме цієї людини не було б саме в цей момент, вся історія могла б піти інакше.

 

He may come to be counted the greatest Englishman, or at least the greatest historical character in English history. For he was above all things historic; he represented at once a type, a turning point and an ultimate destiny. If there had not happened to be that particular man at that particular moment, the whole of history would have been different. [2]

  Ґілберт Кіт Честертон («A Turning Point in History»)
  •  

Виникнення ідей утопічного соціалізму та утопічного комунізму тісно пов'язане з процесом первинного накопичення капіталу і з характерними для раннього капіталізму формами експлуатації… Можна умовно говорити про елементи соціалізму в давньому світі, розуміючи під цим комунізм споживання, уявлення про спільність благ на світанку людського суспільства, невизначену ідею організації суспільного виробництва і т. п. Але це все були натяки, розрізнені думки, не зв'язані в одне ціле. Як завершена система поглядів утопічний комунізм міг виникнути лише в новий час, на основі, створеній зростанням капіталістичних відносин, і заслуга першої розробки та викладу цієї системи належить, без сумніву, Т. Мору.

 

Возникновение идей утопического социализма и утопического коммунизма тесно связано с процессом первоначального накопления капитала и с характерными для раннего капитализма формами эксплуатации… Можно условно говорить об элементах социализма в древнем мире, разумея под этим коммунизм потребления, представление об общности благ на заре человеческого общества, неопределенную идею организации общественного производства и т. п. Но все это были намеки, разрозненные мысли, не связанные в единое целое. Как законченная система взглядов утопический коммунизм мог возникнуть лишь в новое время, на основе, созданной ростом капиталистических отношений, и заслуга первой разработки и изложения этой системы принадлежит бесспорно, Т. Мору.

  — В'ячеслав Волгін, радянський історик (Волгин В. П. Очерки истории социалистических идей. — М., 1975, с. 7—8.[2])
  •  

В «Утопії» Мора гуманістична думка досягає апогею… перетворюючись на якісно нове явище — утопічний комунізм

 

В «Утопии» Мора гуманистическая мысль достигает апогея… превращаясь в качественно новое явление — утопический коммунизм…

  — Ігор Осиновський, радянський і російський історик (Осиновский И. Н. Томас Мор: утопический коммунизм, гуманизм, реформация. — М., 1978, с. 6—7.[3])

Примітки[ред.]

  1. 365 думок на добрий день / уклад.: А. Щепанська, Д. Лука SSP, Л. Кіндратович. — Львів: Видавництво Святого Павла, 2018; Видавництво "Свічадо", ISBN 978-966-938-245-0
  2. Кучеренко, с. 16
  3. Кучеренко, с. 28

Джерела[ред.]

  • Кучеренко Г. С. Исследования по истории общественной мысли Франции и Англии: ХVI - первая половина ХIХ в. — М.: Наука, 1981. — 319 с.