Державна фіскальна служба України

Матеріал з Вікіцитат
Емблема Державної фіскальної служби України.


Державна фіска́льна служба (ДФС) — центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Утворена Постановою Кабінету Міністрів від 21 травня 2014 р.[1] шляхом реорганізації Міністерства доходів і зборів.

Цитати[ред.]

  •  

ДФС — це перейменоване Міндоходів. Тому говорити про те, що «Мінсдох здох» не можна. Можна говорити тільки про те, що «Мінсдох здох», але справа його живе у вигляді Державної фіскальної служби.

 

ГФС — это переименованное Миндоходов. Поэтому говорить о том, что «Минсдох сдох» нельзя. Можно говорить только о том, что «Минсдох сдох», но дело его живет в виде Государственной фискальной службы[2].

  Лікарчук Костянтин Ігорович
  •  

Безумовно, її [ДФС] потрібно ліквідувати. Про це говорив сам прем'єр-міністр ще півтора роки тому. Міндоходів в тому чи іншому вигляді треба ліквідувати.
Митниця та податкова можуть підкорятися Мінфіну як окремі юрособи та структури зі своїми вертикалями управління, завданнями та функціями. Міністр фінансів як людина, відповідальна за бюджет, буде контролювати дохідну і видаткову частини, що абсолютно логічно з точки зору менеджменту.

 

Безусловно, ее [ГФС] нужно ликвидировать. Об этом говорил сам премьер-министр еще полтора года назад. Миндоходов в том или ином виде надо ликвидировать.
Таможня и налоговая могут подчиняться Минфину как отдельные юрлица и структуры со своими вертикалями управления, задачами и функциями. Министр финансов как человек, ответственный за бюджет, будет контролировать доходную и расходную части, что совершенно логично с точки зрения менеджмента[2].

  Лікарчук Костянтин Ігорович

Примітки[ред.]