Перейти до вмісту

Користувач:Юзевич Володимир Миколайович

Матеріал з Вікіцитат

Юзевич Володимир Миколайович (нар. 20.8.1950) — український науковець, доктор фізико-математичних наук, професор. Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка (ФМІ) Національної Академії наук України.

Тема докторської дисертаційної роботи: «Енергетичні характеристики поверхневих шарів та фізико-механічні властивості твердих тіл» за спеціальністю 01.04.07 — фізика твердого тіла. Дисертація присвячена вивченню фізико–механічних процесів у твердих тілах з урахуванням енергетичних характеристик поверхневих шарів, розмірного фактора, радіаційних точкових дефектів. Розроблено варіант теорії, що описує зміну ефективної поверхневої енергії і її складових для електропровідних та діелектричних тіл, стан яких близький до границь текучості і міцності. Розв'язано проблему визначення зв'язків між термодинамічними параметрами і енергетичними характеристиками поверхневих шарів багатокомпонентних тіл, на які діють потоки частинок, нагрів, механічні навантаження. Встановлено, що об'єднання термодинамічної моделі з критеріальними співвідношеннями для границь міцності і текучості тіл в екстремальних умовах спрощує процедуру обґрунтування експериментальних даних. Здійснено промислове впровадження сформульованих рекомендацій для розробки технології відпалу термомопар i лазерних трубок.

Наукова робота Розроблено нову термодинамічну теорію поверхневої енергії твердих тіл, яка враховує і електричну, і механічну складові цієї енергії, що характеризує пружну область деформування, а також область поблизу границь текучості та міцності з урахуванням точкових дефектів і розмірних ефектів. Розроблено новий критерій міцності, в основі якого зміни поверхневих натягу та енергії з урахуванням перерозподілів електричних зарядів у поверхневих шарах електропровідних тіл і зв'язаних електричних зарядів у діелектричних. На основі нової теорії і нових критеріїв міцності розроблено методику розрахунку фізичних характеристик матеріалів і параметрів стану для поверхневих шарів електропровідних і діелектричних твердих тіл. Моделювання корозійних процесів у системі «метал-електроліт» з урахуванням дифузійного імпедансу.

Підготував 4 доктори філософії, 1 доктор фізико-математичних наук.

Моделювання фізико-хімічних явищ Термодинамічна модель Володимира Юзевича опису фізико-механічних процесів у поверхневих шарах твердих тіл Математичне моделювання якості Теорія планування експерименту Напрямки наукової роботи:

Інформаційні технології протикорозійного захисту Механіка та фізика твердого тіла Механіка та фізика нанооб'єктів Нанотехнології Фізика і механіка поверхневих явищ у контактуючих тілах Математичне моделювання фізичних процесів у системах Кількість опублікованих праць:

Наукових — 291 Методичних — 15 Патентів — 3. Монографії 2. Організаційна робота:

професор {

Користувач з України.
Цей користувач — українець.
Цей користувач - чоловік.

}