Модуль:Citation/CS1/Configuration

Матеріал з Вікіцитат

Шаблон:Сирий переклад

Шаблон:High-risk Шаблон:Module rating

Цей файл конфігурації містить різноманітні дані, які обслуговують функціонування Шаблон:Mi та методи відображення цитувань, які базуються на мові Lua.

Секції файлу:

 1. таблиці перекладів та синонімів, які містять більшість літерних рядків, які можуть використовуватися в цитуваннях. Редактори, які переносять цей код з англійської Вікіпедії, повинні адаптувати значення усіх цих рядків, переклавши або додавши синоніми за потреби. /translation tables that contain most of the literal strings that may be included in Lua-based citation. If editors are copying this Module to another wiki using a language other than English, then they should translate each of these values into that language.
 2. список помилкових станів, який містить тексти відображуваних повідомлень про помилки, назви категорій спостереження, у які потрапляють сторінки з помилками і посилання на описи помилкових станів на сторінках довідки. /a list of error conditions specifying what text to display, what category to include (if any), and what help page section to refer to when errors are detected
 3. список обробників ідентифікаторів, який задає відомі ідентифікатори документів, наприклад, ISBN, DOI тощо, та методи їх форматування та відображення. /a list of ID handlers specifying the recognized document IDs, such as ISBN, DOI, etc., and how to format them.


Наступні файли є частиною модуля, що забезпечує підтримку шаблонів цитувань cs1|2:

Модулі CS1|CS2
  У вжитку Пісочниця Опис
sysop Модуль:Citation/CS1 Модуль:Citation/CS1/пісочниця Шаблон:Plain link Функції рендерінгу та підтримки
Модуль:Citation/CS1/Configuration Модуль:Citation/CS1/Configuration/пісочниця Шаблон:Plain link Таблиці перекладу; функції-обробники помилок та ідентифікаторів
Модуль:Citation/CS1/Whitelist Модуль:Citation/CS1/Whitelist/пісочниця Шаблон:Plain link Перелік поточних, застарілих та таких, що більше не підтримуються, cs1|2 параметрів
Модуль:Citation/CS1/Date validation Модуль:Citation/CS1/Date validation/пісочниця Шаблон:Plain link Функції валідації форматування дат
Модуль:Citation/CS1/Identifiers Модуль:Citation/CS1/Identifiers/пісочниця Шаблон:Plain link Функції, які підтримують іменовані ідентифікатори (isbn, doi, pmid тощо)
Модуль:Citation/CS1/Utilities Модуль:Citation/CS1/Utilities/пісочниця Шаблон:Plain link Загальні функції і таблиці
Модуль:Citation/CS1/COinS Модуль:Citation/CS1/COinS/пісочниця Шаблон:Plain link Функції відображення (рендерінгу) метаданих шаблонів "cs1|2"
Модуль:Citation/CS1/styles.css Модуль:Citation/CS1/пісочниця/styles.css Шаблон:Plain link Стилі CSS, що застосовуються до шаблонів "cs1|2"
auto confirmed Module:Citation/CS1/Suggestions Модуль:Citation/CS1/Suggestions/пісочниця Шаблон:Plain link Перелік, який перевизначає загальновживані помилкові назви параметрів на правильні, підтримувані модулем назви параметрів--[[--------------------------< S E T T I N G S >--------------------------------------------------------------

булеві налаштування, що керують різними речами. Ці налаштовування розташованні тут, щоб легше їх знайти

]]

local use_identifier_redirects = false;											-- коли true, то використовує ім'я перенаправлення для посилань під назвою ідентифікатора; завжди true в en.wiki; вимкнути, бо не створено перенаправлення
local enable_sort_keys = false;													-- when true module adds namespace sort keys to error and maintenance category links (поки так)

--[[
Список просторів назв, що не повинні включатися у категоріях сторінок з
помилками посилань на джерела. Те саме, що встановлення notracking = true
за замовчуванням.

Для вікі, що мають поточну версію Module:cs1 documentation support, цей #invoke поверне не відсортований
список назв проторів та індентифікаторів, що з ним пов'язані:
	{{#invoke:cs1 documentation support|uncategorized_namespace_lister|all=<anything>}}
]]

uncategorized_namespaces_t = {[2]=true};										-- init з id простуру користувач
for k, _ in pairs (mw.site.talkNamespaces) do									-- додавання id всіх просторів обговорення
	uncategorized_namespaces_t[k] = true;
end

local uncategorized_subpages = {'/[Пп]ісочниця', '/[Тт]ести', '/[^/]*[Ll]og', '/[Аа]рхів'};		-- список закономірностей Lua, що знайдені в назвах сторінок, які ми не повинні категоризувати

--[[
at en.wiki Greek characters are used as sort keys for certain items in a category so that those items are
placed at the end of a category page. See Wikipedia:Categorization#Sort_keys. That works well for en.wiki
because English is written using the Latn script. This may not work well for other languages. At en.wiki it
is desireable to place content from certain namespaces at the end of a category listing so the module adds sort
keys to error and maintenance category links when rendering a cs1|2 template on a page in that namespace.

i18n: if this does not work well for your language, set <enable_sort_keys> to false.
]]

local name_space_sort_keys = {													-- sort keys to be used with these namespaces:
	[4] = 'ω',																	-- wikipedia; omega
	[10] = 'τ',																	-- template; tau
	[118] = 'Δ', 																-- draft; delta
	['other'] = 'ο',															-- all other non-talk namespaces except main (article); omicron
	}

--[[
Таблиця перекладів

Далі йдуть фіксовані тексти, що використовуються як частини посилання на
джерело. Вони відділені від головного модуля, щоб спростити переклад.
]]
local messages = {
	['published'] = 'опубліковано $1',
	['lay summary'] = 'Загальний огляд',
	['retrieved'] = 'Процитовано $1',
	['dsturetrieved'] = 'Дата звернення: $1',
	['inactive'] = 'неактивний',
	['archived-dead'] = 'Архів $1 за $2',
	['archived-live'] = '$1 оригіналу за $2',
	['archived-unfit'] = 'Архів оригіналу за ',
	['archived'] = 'Архів',
	['cartography'] = 'Картографування: $1',
	['inset'] = 'Карта-врізка: $1',
	['interview'] = 'Інтерв\'юери: $1',
	['original'] = 'оригіналу',
	['origdate'] = ' [$1]',
	['editor'] = 'ред.',
	['editors'] = 'ред.', 
	['dstueditor'] = 'за ред.',
	['edition'] = '(вид. $1)', 
	['episode'] = 'Епізод $1',
	['season'] = 'Сезон $1', 
	['section'] = '§&nbsp;$1',
	['sections'] = '§§&nbsp;$1',
	['series'] = '$1 $2',														-- $1 є sepc, $2 є серіалом
	['seriesnum'] = 'Сезон $1',
	['translated'] = 'Переклад: $1',
	['dstutranslated'] = 'пер. $1',
	['written'] = 'Написано у $1',
	['in'] = 'У',
	['et al'] = 'та ін.', 
	['language'] = '($1)',
	['dstulanguage'] = '&lbrack;$1&rbrack;', 
	['via'] = " &mdash; через $1",
	['event'] = 'Подія сталася на',
	['minutes'] = 'На $1 хвилині', 
 
	['vol'] = '$1 Т.&nbsp;$2',												-- $1 є sepc; журний журнальний стиль тому є presentation{}
	['vol-no'] = '$1 Т.&nbsp;$2, №&nbsp;$3',									-- sepc, volume, issue (альтернативно вставляє $1 після $2, але потім ми повинні змінити капіталізацію)
	['issue'] = '$1 №&nbsp;$2',												-- $1 є sepc

	['art'] = '$1 Ст.&nbsp;$2',												-- $1 є sepc; лише для {{cite conference}}
	['vol-art'] = '$1 Т.&nbsp;$2, ст.&nbsp;$3',								-- sepc, volume, article-number; лише для {{cite conference}}

	['j-vol'] = '$1 $2',														-- sepc, volume; журний журнальний стиль тому є presentation{}
	['j-issue'] = ' ($1)',
	['j-article-num'] = ' $1',													-- TODO: any punctuation here? static text?
 
	['nopp'] = '$1 $2';															-- page(s) without prefix; $1 is sepc

	['dstu-p-prefix'] = "$1 C.&nbsp;$2",										-- $1 is sepc
	['dstu-pp-prefix'] = "$1 C.&nbsp;$2",										-- $1 is sepc
	['p-prefix'] = "$1 с.&nbsp;$2",												-- $1 is sepc
	['pp-prefix'] = "$1 с.&nbsp;$2",											-- $1 is sepc
	['dstu-j-page(s)'] = ' : $1',												-- same for page and pages
	['j-page(s)'] = ': $1',														-- same for page and pages

	['sheet'] = '$1 Аркуш&nbsp;$2',												-- $1 is sepc
	['sheets'] = '$1 Аркуші&nbsp;$2',											-- $1 is sepc
	['dstu-j-sheet'] = ' : Аркуш&nbsp;$1',
	['dstu-j-sheets'] = ' : Аркуші&nbsp;$1',
	['j-sheet'] = ': Аркуш&nbsp;$1',
	['j-sheets'] = ': Аркуші&nbsp;$1',
 
	['parameter'] = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',
	['parameter-separator'] = ', ',
	['parameter-final-separator'] = ' та ',
	['parameter-pair-separator'] = ' та ',
 
	-- Визначає місцезнаходження сторінки довідки
	['help page link'] = 'Довідка:Помилки CS1',
	['help page label'] = 'довідка',
 
	-- Категорії
	['cat wikilink'] = '[[Category:$1]]',										-- $1 є назвою категорії
	['cat wikilink sk'] = '[[Category:$1|$2]]',									-- $1 is the category name; $2 is namespace sort key
	[':cat wikilink'] = '[[:Category:$1|посилання]]',								-- назва категорії як вікіпосилання повідомлення обслуговування; $1 є назвою категорії
 
	-- Внутрішні помилки (можуть статися лише у випадку поганої конфігурації)
	['undefined_error'] = 'Виклик з невизначеною умовою помилки',
	['unknown_manual_ID'] = 'Нерозпізнаний ручний режим ID',
	['unknown_ID_mode'] = 'Нерозпізнаний режим ID',
	['unknown_argument_map'] = 'Словник аргументів не визначений для цієї змінної',
	['bare_url_no_origin'] = 'Bare url found but origin indicator is nil or empty',
 
	['warning_msg_e'] = '<span style="color:#d33">Один або більше шаблонів <code style="color: inherit; background: inherit; border: none; padding: inherit;">&#123;{$1}}</code> мають помилки</span>; повідомлення можуть бути приховані ([[Довідка:Помилки CS1#Керування відображенням повідомлень про помилки|допомога]]).';	-- $1 є посиланням на шаблон
	['warning_msg_m'] = '<span style="color:#3a3">Один або більше шаблонів <code style="color: inherit; background: inherit; border: none; padding: inherit;">&#123;{$1}}</code> мають повідомлення обслуговування</span>; повідомлення можуть бути приховані ([[Довідка:Помилки CS1#Керування відображенням повідомлень про помилки|допомога]]).';	-- $1 є посиланням на шаблон
}

--[[--------------------------< C I T A T I O N _ C L A S S _ M A P >------------------------------------------

Ця таблиця накладає значення присвоєне |CitationClass= у шаблоні cs1|2 на кононічну назву шаблону, коли
значення присвоєне |CitationClass= відрізняється від канонічної назви шаблону. Значення |CitationClass=
використані як атрибути класу в тегах <cite>, що огортає цитату, таким чином, що ці назви можуть не містити пробілів, коли
канонічні назви шаблонів можуть. Ці назви використовуються в warning_msg_e та warning_msg_m, щоб створювати посилання на
докумантацію шаблонів, коли стаття відображена в режимі попереднього перегляду.

Більшість значень |CitationClass= шаблонів cs1|2 в en.wiki відповідають їхнім канонічним назвам шаблонів, а тому вони тут не приведені.

]]

local citation_class_map_t = {												-- TODO: if kept, these and all other config.CitationClass 'names' require some sort of i18n
	['arxiv'] = 'arXiv',
	['audio-visual'] = 'AV media',
	['AV-media-notes'] = 'AV media notes',
	['biorxiv'] = 'bioRxiv',
	['citeseerx'] = 'CiteSeerX',
	['encyclopaedia'] = 'encyclopedia',
	['mailinglist'] = 'mailing list',
	['medrxiv'] = 'medRxiv',
	['pressrelease'] = 'press release',
	['ssrn'] = 'SSRN',
	['techreport'] = 'tech report',
	}
	
--[=[-------------------------< E T _ A L _ P A T T E R N S >--------------------------------------------------

Ця таблиця надає шаблони Lua для фрази «et al» та її варіантів в текстах з ім'ям
(автор, редактор тощо). Основний модуль використовує їх для визначення і виведення повідомлення «та ні.».

]=]

local et_al_patterns = {
	"[;,]? *[\"']*%f[%a][Ee][Tt]%.? *[Aa][Ll][%.;,\"']*$",						-- варіації на тему «et al»
	"[;,]? *[\"']*%f[%a][Ee][Tt]%.? *[Aa][Ll][Ii][AaIi][Ee]?[%.;,\"']*$",		-- варіації на теми «et alia», «et alii» та «et aliae» (хибно позитивний «et aliie» неможливо співставить)
	"[;,]? *%f[%a]and [Oo]thers",												-- альтернатива для et al.
	"%[%[ *[Ee][Tt]%.? *[Aa][Ll]%.? *%]%]",										-- вікіфікована форма
	"%(%( *[Ee][Tt]%.? *[Aa][Ll]%.? *%)%)",										-- форма в подвійних квадратних дужках (щоб обійти часткове вуличення синтаксису ((...)) )
	"[%(%[] *[Ee][Tt]%.? *[Aa][Ll]%.? *[%)%]]",									-- форма в квадратних дужках
	--українські варіанти et_al
	"[;,]? *[\"']*%f[%a][Тт][Аа] *[Іі][Нн][%.;,\"']*$",
	"%[%[ *[Тт][Аа] *[Іі][Нн]%.? *%]%]",										-- вікіфікована форма
	"%(%( *[Тт][Аа] *[Іі][Нн]%.? *%)%)",										-- форма в подвійних квадратних дужках (щоб обійти часткове вуличення синтаксису ((...)) )
	"[%(%[] *[Тт][Аа] *[Іі][Нн]%.? *[%)%]]",									-- форма в квадратних дужках
	}
	
--[[--------------------------< P R E S E N T A T I O N >------------------------

Фіксована розмітка представлення. Початково це була частина citation_config.messages, 
але вона була переміщена окреме, з семантичної точки зору більш правильне, місце.

]]

local presentation = {
	 -- Вивід помилок
	['hidden-error'] = '<span class="cs1-hidden-error error citation-comment">$1</span>',
	['visible-error'] = '<span class="cs1-visible-error citation-comment">$1</span>',
	['hidden-maint'] = '<span class="cs1-maint citation-comment">$1</span>',
	
	['bdi'] = '<bdi$1>$2</bdi>',												-- двонаправна ізоляція (bidirectional isolation) використана з |script-title= і подібними йому параметрами
	['cite'] = '<cite class="$1">$2</cite>',									-- для використання, коли citation не має namelist та не встановлено |ref= і відповідно не має id="..." значення
	['cite-id'] = '<cite id="$1" class="$2">$3</cite>',							-- для використання, коли |ref= або коли citation має namelist
	
	['dstu-trans-quoted-title'] = "&#61; $1",
	['dstu-trans-italic-title'] = "&#61; ''$1''",
	
	['format'] = ' <span class="cs1-format">($1)</span>',						-- for |format=, |chapter-format=, etc.
	['interwiki'] = ' <span class="cs1-format">[in $1]</span>',					-- for interwiki-language-linked author, editor, etc
	['interproj'] = ' <span class="cs1-format">[at $1]</span>',					-- for interwiki-project-linked author, editor, etc (:d: and :s: supported; :w: ignored)
	
	-- різні рівні доступу, для параметрів |access=, |doi-access=, |arxiv=, ...
	-- narrow no-break space &#8239; may work better than nowrap CSS. Or not? Browser support?

	['ext-link-access-signal'] = '<span class="$1" title="$2">$3</span>',		-- зовнішнє посилання з відповідним значком
		['free'] = {class='id-lock-free', title='Безкоштовний доступ'},			-- класи визначені у Module:Citation/CS1/styles.css
		['registration'] = {class='id-lock-registration', title='Потрібна безкоштовна реєстрація'},
		['limited'] = {class='id-lock-limited', title='Безкоштовний доступ за умови пробної версії, а, зазвичай, потрібна підписка'},
		['subscription'] = {class='id-lock-subscription', title='Потрібна платна підписка'},
		
	['interwiki-icon'] = '<span class="$1" title="$2">$3</span>',
		['class-wikisource'] = 'cs1-ws-icon',
		
	['parameter'] = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',	
	
	['ref-lang'] = '<span class="$1" title="$2">$3</span>',
	['ref-text'] = '<span class="$1">$2</span>',
	
	['italic-title'] = "''$1''",

	['ps_cs1'] = '.',															-- завершальний символ (postscript) стилю CS1
	['ps_cs2'] = '',															-- завершальний символ (postscript) стилю CS2 (пустий рядок (string))
	['ps_dstu2006'] = '.',														-- авершальний символ (postscript) стилю DSTU2006
	
	['quoted-text'] = '<q>$1</q>',												-- for wrapping |quote= content
	['quoted-title'] = '$1',
	
	['sep_cs1'] = '.',															-- роздільник елементів CS1
	['sep_cs2'] = ',',															-- роздільник CS2
	['sep_dstu2006'] = '.&nbsp;—',                       -- роздільник DSTU2006
	['sep_sp_dstu2006'] = '&nbsp;/',                      -- роздільник / DSTU2006
	['sep_dsp_dstu2006'] = '&nbsp;//',                     -- роздільник // DSTU2006
	['sep_colon_dstu2006'] = " : ",												-- роздільник : DSTU2006
	['sep_nl'] = ';',															-- роздільником списку-імен (name-list separator) стилю CS1|2 між ім'ями є дві крапки
	['sep_nl_and'] = ' та ',													-- використовується як останній nl sep коли |name-list-style=and
	['sep_name'] = ', ',														-- першим роздільником стилю CS1|2 є <comma><space>
	['sep_nl_vanc_dstu'] = ',',													-- роздільником списку-імен (name-list separator) стилю Ванкувер (Vancouver)/ДСТУ 2006 є кома
	['sep_name_vanc_dstu'] = ' ',												-- першим роздільником стилю стилю Ванкувер (Vancouver)/ДСТУ 2006 є пробіл
	
	['sep_list'] = ', ',														-- used for |language= when list has 3+ items except for last sep which uses sep_list_end
	['sep_list_pair'] = ' та ',												  -- використовується для |language= коли список 2 об'єкта
	
	['trans-italic-title'] = "&#91;''$1''&#93;",
	['trans-quoted-title'] = "&#91;$1&#93;",									-- for |trans-title= and |trans-quote=
	['vol-bold'] = '$1 <b>$2</b>',												-- sepc, volume; для жирного журнального посилання; для інших посилання: ['vol'] у messages{}
}

-- Таблиця словника аргументів
local aliases = {
  ['AccessDate'] = {'access-date', 'accessdate', 'дата-доступу'},
  ['Agency'] = {'agency', 'агенство'},
  ['ArchiveDate'] = {'archive-date', 'archivedate', 'дата-архіву'},
  ['ArchiveFormat'] = {'archive-format', 'формат-архіву'},
  ['ArchiveURL'] = {'archive-url', 'archiveurl', 'url-архіву'},
  ['ArticleNumber'] = {'article-number', 'номер-статті'},
  ['ASINTLD'] = {'asin-tld', 'ASIN-TLD' },
  ['At'] = {'at', 'частина-джерела', 'у'},
  ['Authors'] = {'authors', 'people', 'credits', 'автори', 'особи', 'титри'},
  ['AuthorFormat'] = {"author-format", "authorformat" },
  ['AuthorSeparator'] = {'author-separator', 'роздільник-авторів'},
  ['AuthorNameSeparator'] = {'author-name-separator', 'роздільник-імен-авторів'},
  ['BookTitle'] = {'book-title', 'booktitle', 'назва-книги'},
  ['Cartography'] = {'cartography', 'картографія'},
  ['Chapter'] = {'chapter', 'contribution', 'entry', 'article', 'section', 'розділ',
  	'внесок', 'запис', 'стаття', 'секція'},
  ['ChapterFormat'] = {'chapter-format', 'contribution-format', 'entry-format',
		'article-format', 'section-format', 'формат-розділу', 'формат-внеску',
  	'формат-запису', 'формат-статті', 'формат-секції'},
  ['ChapterLink'] = {'chapterlink', 'розділ-посилання'},
  ['ChapterURL'] = {'chapter-url', 'chapterurl', 'contribution-url', 'contributionurl', 'article-url', 'section-url', 'url-розділу', 
  	'url-внеску', 'url-запису', 'url-статті', 'url-секції' },
  ['ChapterUrlAccess'] = {'chapter-url-access', 'contribution-url-access',
  	'entry-url-access', 'article-url-access', 'section-url-access', 'доступ-до-url-розділу',
  	'доступ-до-url-внеску', 'доступ-до-url-запису', 'доступ-до-url-статті',
  	'доступ-до-url-секції' },	  												-- Використовується InternetArchiveBot
  ['Class'] = {'class', 'клас'},														-- cite arxiv and arxiv identifier
  ['Coauthors'] = {'coauthors', 'coauthor', 'співавтори', 'співавтор' },
  ['Conference'] = {'conference', 'конференція'},
  ['ConferenceFormat'] = { 'conference-format', 'формат-конференції' },
  ['ConferenceURL'] = {'conference-url', 'conferenceurl', 'конференція-url'},
  ['Date'] = {'date', 'дата', 'air-date', 'airdate', 'дата-показу'},
  ['Day'] = {'day', 'день'},
  ['DeadURL'] = {'deadurl', 'dead-url', 'мертвий-url', 'deadlink'},
  ['Degree'] = {'degree', 'ступінь'},
  ['DisplayAuthors'] = {"display-authors", "displayauthors", 'display-subjects', "показувати-авторів", "показувати-суб'єктів"},
  ['DisplayEditors'] = {"display-editors", "displayeditors", "показувати-редакторів"},
  ['DisplayInterviewers'] = {'display-interviewers', "показувати-інтерв'юерів"},
  ['DisplayTranslators'] = {'display-translators', "показувати-перекладачів"},
  ['DoiBroken'] = {'doi-broken-date', 'doi_inactivedate', 'doi_brokendate', 'DoiBroken', 'поламана-дата-doi'},
  ['Edition'] = {'edition', 'видання'},
  ['Editors'] = {'editors', 'редактори'},
  ['EditorFormat'] = {"editor-format", "editorformat" },
  ['EditorSeparator'] = 'editor-separator',
  ['EditorNameSeparator'] = 'editor-name-separator',
  ['Embargo'] = {'pmc-embargo-date', 'Embargo', 'embargo', 'дата-ембарго-pmc'},
  ['Encyclopedia'] = {'encyclopedia', 'encyclopaedia', 'dictionary', 'енциклопедія', 'словник'},			-- cite encyclopedia only
  ['Episode'] = {'episode', 'епізод'},													-- тільки для шаблону cite serial TODO: make available to cite episode?
  ['Format'] = {'format', 'формат'},
  ['ID'] = {'id', 'ID', 'docket'},
  ['IgnoreISBN'] = {'ignore-isbn-error', 'ignoreisbnerror'},
  ['Inset'] = {'inset', 'карта-врізка', 'мапа-врізка'},
  ['Issue'] = {'issue', 'number', 'випуск', 'номер'},
  ['Language'] = {'language', 'lang', 'in', 'мова', 'мовою'},
  ['LastAuthorAmp'] = 'lastauthoramp',
  ['LayDate'] = 'laydate',
  ['LaySource'] = 'laysource',
  ['LayURL'] = {'layurl', 'laysummary'},
  ['MailingList'] = {'mailing-list', 'mailinglist', 'список-розсилки'},							-- тільки для шаблону cite mailing list
  ['Map'] = {'map', 'карта', 'мапа'},															-- тільки для шаблону cite map
  ['MapFormat'] = {'map-format', 'формат-карти', 'формат-мапи'},												-- тільки для шаблону cite map
  ['MapURL'] = {'map-url', 'mapurl', 'url-карти', 'url-мапи'},        -- тільки для шаблону cite map -- Використовується InternetArchiveBot
  ['MapUrlAccess'] = {'map-url-access', 'доступ-до-url-мапи', 'доступ-до-url-карти'},										-- тільки для шаблону cite map -- Використовується InternetArchiveBot
  ['Minutes'] = { 'minutes', 'хвилини'},
  ['Mode'] = {'mode', 'режим'},
  ['Month'] = {'month', 'місяць'},
  ['NameListStyle'] = {'name-list-style', 'стиль-списку-імен'},
  ['NameSeparator'] = 'name-separator',
  ['Network'] = {'network', 'мережа', 'канал'},
  ['NoPP'] = 'nopp',
  ['NoTracking'] = {"template doc demo", 'template-doc-demo', 'nocat', 
    'notracking', "no-tracking"},
  ['OrigDate'] = {'orig-date', 'orig-year', 'origyear', 'дата-оригіналу', 'рік-оригіналу'},
  ['Others'] = {'others', 'інші'},
  ['Page'] = {'p', 'page', 'сторінка', 'ст'},
  ['Pages'] = {'pp', 'pages', 'сторінки'},
  ['Periodical'] = {'journal', 'newspaper', 'magazine', 'work',
    'website', 'periodical', 'журнал', 'газета', 'праця', 'вебсайт', 
    'веб-сайт', 'періодика'},
  ['Place'] = {'place', 'location', 'місце', 'розміщення', 'знаходження'},
 --  ['PPrefix'] = 'PPrefix',
--  ['PPPrefix'] = 'PPPrefix',
  ['PostScript'] = {'postscript', 'завершення'},
  ['PublicationDate'] = {'publicationdate', 'publication-date', 'дата-публікації' },
  ['PublicationPlace'] = {'publication-place', 'publicationplace', 'місце-публікації' },
  ['PublisherName'] = {'publisher', 'institution', 'видавець', 'видавництво', 'установа'},
  ['Quote'] = {'quote', 'quotation', 'цитата', 'цитування'},
  ['Ref'] = {'ref', 'Ref', 'анкер', 'якірець'},
  ['Scale'] = {'scale', 'масштаб'},
  ['ScriptChapter'] = {'script-chapter', 'script-contribution', 'script-entry',
		'script-article', 'script-section', 'письмо-розділу', 'письмо-внеску', 
    'письмо-запису', 'письмо-статті', 'письмо-секції'},
  ['ScriptEncyclopedia'] = {'script-encyclopedia', 'script-encyclopaedia',
  	'письмо-енциклопедії' },												-- тільки для шаблону cite encyclopedia  
  ['ScriptMap'] = {'script-map', 'письмо-мапи', 'письмо-карти'},															-- тільки для шаблону cite map
  ['ScriptPeriodical'] = {'script-journal', 'script-magazine', 'script-newspaper',                  
		'script-periodical', 'script-website', 'script-work', 'письмо-журналу', 
    'письмо-газети', 'письмо-періодики', 'письмо-вебсайту', 'письмо-праці'},
  ['ScriptQuote'] = {'script-quote', 'письмо-цитати'},
	['ScriptTitle'] = {'script-title', 'письмо-назви'},
  ['Season'] = {'season', 'сезон'},
  ['Sections'] = {'sections', 'частини-мапи', 'частини-карти'},													-- тільки для шаблону cite map
  ['Separator'] = {'separator', 'роздільник'},
  ['Series'] = {'series', 'version', 'серія', 'версія', 'серіал'},
  ['SeriesSeparator'] = {'series-separator', 'роздільник-серії'},
  ['SeriesLink'] = {'series-link', 'serieslink', 'серіал-посилання'},
  ['SeriesNumber'] = {'series-number', 'series-no', 'seriesnumber', 'seriesno', 'номер-серіалу'},
  ['Sheet'] = {'sheet', 'аркуш'},															-- тільки для шаблону cite map
  ['Sheets'] = {'sheets', 'аркуші'},														-- тільки для шаблону cite map
  ['Station'] = {'station', 'станція'},
  ['SubscriptionRequired'] = 'subscription',
  ['Time'] = {'time', 'час'},
  ['TimeCaption'] = {'time-caption', 'timecaption', 'підпис-часу'},
  ['Title'] = {'title', 'назва', 'заголовок'},
  ['TitleLink'] = {'title-link', 'titlelink', 'episode-link', 'episodelink', 'назва-посилання', 
  	'заголовок-посилання', 'епізод-посилання', 'серія-посилання' },
  ['TitleNote'] = {'department', 'відділ' },
  ['TitleType'] = {'type', 'тип', 'medium', 'медіум'},
  ['TransChapter'] = {'trans-article', 'trans-chapter', 'trans-contribution',
		'trans-entry', 'trans-section', 'trans-chapter', 'trans_chapter', 'переклад-розділу', 
		'переклад-внеску', 'переклад-запису', 'переклад-статті', 'переклад-секції' },
  ['Transcript'] = {'transcript', 'стенограма'},
  ['TranscriptFormat'] = {'transcript-format', 'формат-стенограми'},	
  ['TranscriptURL'] = {'transcript-url', 'transcripturl', 'url-стенограми'},
  ['TransEncyclopedia'] = {'trans-encyclopedia', 'trans-encyclopaedia', 'переклад-енциклопедії'},		-- тільки для шаблону cite encyclopedia
  ['TransMap'] = {'trans-map', 'переклад-карти', 'переклад-мапи'},															-- тільки для шаблону cite map
  ['TransPeriodical'] = {'trans-journal', 'trans-magazine', 'trans-newspaper',
		'trans-periodical', 'trans-website', 'trans-work', 'переклад-журналу', 
    'переклад-газети', 'переклад-періодики', 'переклад-вебсайту', 'переклад-праці'},
  ['TransQuote'] = {'trans-quote', 'переклад-цитати' },
  ['TransTitle'] = {'trans-title', 'trans_title', 'переклад-назви' },
  ['URL'] = {'url', 'URL'},
  ['UrlAccess'] = {'url-access', 'доступ-до-url'},	
  ['UrlStatus'] = {'url-status', 'статус-url'},	
  ['Vauthors'] = {'vauthors', 'вавтори'},
	['Veditors'] = {'veditors', 'вредактори'},
  ['Via'] = {'via', 'через'},
  ['Volume'] = {'volume', 'том'},
  ['Year'] = {'year', 'рік'},

  ['AuthorList-First'] = {"author#-first", "author-first#",
    "first#", "given#","author-given#", "author#-given",
		"subject-first#", "subject#-first", "subject-given#", 
		"subject#-given", "автор#-ім'я", "автор-ім'я#",
    "ім'я#", "суб'єкт#-ім'я", "суб'єкт-ім'я#"},
  ['AuthorList-Last'] = {"author#-last", "author-last#", 
    "author-surname#", "author#-surname", "last#", 
    "surname#", "Author#", "author#", 
    "host#","subject-last#", "subject#-last", 
    "subject-surname#", "subject#-surname", "subject#", 
    "автор#-прізвище", "автор-прізвище#", "прізвище#",
     "автор#", "ведучий#", "ведуча#",
  	"суб'єкт#-прізвище", "суб'єкт-прізвище#", "суб'єкт#",
  },
  ['AuthorList-Link'] = {"author#-link", "author-link#", 
    "author#link", "authorlink#", "subject-link#",
		"subject#-link", "автор#-посилання",
    "автор-посилання#", "автор#посилання", "суб'єкт#-посилання", 
    "суб'єкт-посилання#"},
  ['AuthorList-Mask'] = {"author#-mask", "author-mask#", 
    "author#mask", "authormask#", "автор#-маска", "автор-маска#", 
    "автор#маска", "subject-mask#", "subject#-mask", "суб'єкт#-маска", "суб'єкт-маска#"},
  
  ['EditorList-First'] = {"editor#-first", 
    "editor-first#", "editor-given#", "editor#-given",
    "редактор#-ім'я", "редактор-ім'я#"},
  ['EditorList-Last'] = {"editor#-last", "editor-last#",
    "editor-surname#", "editor#-surname", "Editor#", "editor#",
    "редактор#-прізвище", "редактор-прізвище#", "редактор#"},
  ['EditorList-Link'] = {"editor#-link", "editor-link#", 
    "editor#link", "editorlink#", "редактор#-посилання", "редактор-посилання#", 
    "редактор#посилання"},
  ['EditorList-Mask'] = {"editor#-mask", "editor-mask#", 
    "editor#mask", "editormask#", "редактор#-маска", "редактор-маска#", 
    "редактор#маска"},
  
  ['InterviewerList-First'] = {'interviewer-first#', 'interviewer#-first',
		'interviewer-given#', 'interviewer#-given',
    "інтерв'юер#-ім'я", "інтерв'юер-ім'я#"},
	['InterviewerList-Last'] = {'interviewer-last#', 'interviewer#-last',
		'interviewer-surname#', 'interviewer#-surname', 'interviewer#',
		"інтерв'юер#-прізвище", "інтерв'юер-прізвище#", "інтерв'юер#"},
	['InterviewerList-Link'] = {'interviewer-link#', 'interviewer#-link', 
		"інтерв'юер#-посилання", "інтерв'юер-посилання#"},
	['InterviewerList-Mask'] = {'interviewer-mask#', 'interviewer#-mask', 
		"інтерв'юер#-маска", "інтерв'юер-маска#"},
  
  ['TranslatorList-First'] = {'translator-first#', 'translator#-first',
		'translator-given#', 'translator#-given',
    "перекладач#-ім'я", "перекладач-ім'я#"},
	['TranslatorList-Last'] = {'translator-last#', 'translator#-last',
		'translator-surname#', 'translator#-surname', 'translator#',
		"перекладач#-прізвище", "перекладач-прізвище#", "перекладач#" },
	['TranslatorList-Link'] = {'translator-link#', 'translator#-link', 
		"перекладач#-посилання", "перекладач-посилання#"},
	['TranslatorList-Mask'] = {'translator-mask#', 'translator#-mask', 
		"перекладач#-маска", "перекладач-маска#"},
}

--[[-----------< S P E C I A L  C A S E  T R A N S L A T I O N S >------------

This table is primarily here to support internationalization. Translations in
this table are used, for example, when an error message, category name, etc.,
is extracted from the English alias key. There may be other cases where
this translation table may be useful.

]]
local is_Latn = 'A-Za-z\195\128-\195\150\195\152-\195\182\195\184-\198\191\199\132-\201\143\225\184\128-\225\187\191';
local special_case_translation = {
	['AuthorList'] = 'authors list',											-- used to assemble maintenance category names
	['ContributorList'] = 'contributors list',									-- translation of these names plus translation of the base maintenance category names in maint_cats{} table below
	['EditorList'] = 'editors list',											-- must match the names of the actual categories
	['InterviewerList'] = 'interviewers list',									-- this group or translations used by name_has_ed_markup() and name_has_mult_names()
	['TranslatorList'] = 'translators list',
	
																				-- Lua patterns to match pseudo-titles used by InternetArchiveBot and others as placeholder for unknown |title= value
	['archived_copy'] = {														-- used with CS1 maint: Archive[d] copy as title
		['en'] = '^archived?%s+copy$',											-- for English; translators: keep this because templates imported from en.wiki
		['local'] = '^архівована%s+копія$',										-- translators: replace ['local'] = nil with lowercase translation only when bots or tools create generic titles in your language
		},

																				-- Lua patterns to match generic titles; usually created by bots or reference filling tools
																				-- translators: replace ['local'] = nil with lowercase translation only when bots or tools create generic titles in your language
		-- generic titles and patterns in this table should be lowercase only
		-- leave ['local'] nil except when there is a matching generic title in your language
		-- boolean 'true' for plain-text searches; 'false' for pattern searches

	['generic_titles'] = {
		['accept'] = {
			},
		['reject'] = {
			{['en'] = {'^wayback%s+machine$', false},				['local'] = nil},
			{['en'] = {'are you a robot', true},					['local'] = nil},
			{['en'] = {'hugedomains.com', true},					['local'] = nil},
			{['en'] = {'^[%(%[{<]?no +title[>}%]%)]?$', false},		['local'] = nil},
			{['en'] = {'page not found', true},						['local'] = nil},
			{['en'] = {'subscribe to read', true},					['local'] = nil},
			{['en'] = {'^[%(%[{<]?unknown[>}%]%)]?$', false},		['local'] = nil},
			{['en'] = {'website is for sale', true},				['local'] = nil},
			{['en'] = {'^404', false},								['local'] = nil},
			{['en'] = {'internet archive wayback machine', true},	['local'] = nil},
			{['en'] = {'log into facebook', true},					['local'] = nil},
			{['en'] = {'login • instagram', true},					['local'] = nil},
			{['en'] = {'redirecting...', true},						['local'] = nil},
			{['en'] = {'usurped title', true},						['local'] = nil},	-- added by a GreenC bot
			{['en'] = {'webcite query result', true},				['local'] = nil},
			{['en'] = {'wikiwix\'s cache', true},					['local'] = nil},
			}
		},

		-- boolean 'true' for plain-text searches, search string must be lowercase only
		-- boolean 'false' for pattern searches
		-- leave ['local'] nil except when there is a matching generic name in your language

	['generic_names'] = {
		['accept'] = {
			{['en'] = {'%[%[[^|]*%(author%) *|[^%]]*%]%]', false},				['local'] = nil},
			},
		['reject'] = {
			{['en'] = {'about us', true},										['local'] = {'про нас', true}},
			{['en'] = {'%f[%a][Aa]dvisor%f[%A]', false},						['local'] = nil},
			{['en'] = {'allmusic', true},										['local'] = nil},
			{['en'] = {'%f[%a][Aa]uthor%f[%A]', false},							['local'] = nil},
			{['en'] = {'business', true},										['local'] = nil},
			{['en'] = {'cnn', true},											['local'] = nil},
			{['en'] = {'collaborator', true},									['local'] = nil},
			{['en'] = {'contributor', true},									['local'] = nil},
			{['en'] = {'contact us', true},										['local'] = nil},
			{['en'] = {'directory', true},										['local'] = nil},
			{['en'] = {'%f[%(%[][%(%[]%s*eds?%.?%s*[%)%]]?$', false},			['local'] = nil},
			{['en'] = {'[,%.%s]%f[e]eds?%.?$', false},							['local'] = nil},
			{['en'] = {'^eds?[%.,;]', false},									['local'] = nil},
			{['en'] = {'^[%(%[]%s*[Ee][Dd][Ss]?%.?%s*[%)%]]', false},			['local'] = nil},
			{['en'] = {'%f[%a][Ee]dited%f[%A]', false},							['local'] = nil},
			{['en'] = {'%f[%a][Ee]ditors?%f[%A]', false},						['local'] = nil},
			{['en'] = {'%f[%a]]Ee]mail%f[%A]', false},							['local'] = nil},
			{['en'] = {'facebook', true},										['local'] = nil},
			{['en'] = {'google', true},											['local'] = nil},
			{['en'] = {'home page', true},										['local'] = nil},
			{['en'] = {'^[Ii]nc%.?$', false},									['local'] = nil},
			{['en'] = {'instagram', true},										['local'] = nil},
			{['en'] = {'interviewer', true},									['local'] = nil},
			{['en'] = {'linkedIn', true},										['local'] = nil},
			{['en'] = {'^[Nn]ews$', false},										['local'] = nil},
			{['en'] = {'pinterest', true},										['local'] = nil},
			{['en'] = {'policy', true},											['local'] = nil},
			{['en'] = {'privacy', true},										['local'] = nil},
			{['en'] = {'reuters', true},										['local'] = nil},
			{['en'] = {'translator', true},										['local'] = nil},
			{['en'] = {'tumblr', true},											['local'] = nil},
			{['en'] = {'twitter', true},										['local'] = nil},
			{['en'] = {'site name', true},										['local'] = nil},
			{['en'] = {'statement', true},										['local'] = nil},
			{['en'] = {'submitted', true},										['local'] = nil},
			{['en'] = {'super.?user', false},									['local'] = nil},
			{['en'] = {'%f['..is_Latn..'][Uu]ser%f[^'..is_Latn..']', false},	['local'] = nil},
			{['en'] = {'verfasser', true},										['local'] = nil},
			}
	}
	}

--[[--------------------------< D A T E _ N A M E S >----------------------------------------------------------

Ця таблиця таблиць перераховує назви дати місцевою мовою та назви дат англійською мовою як запасного варіанту.
Код у Date_validation спершу прогляне за таблицею місцевої мови щодо дійсних назв дат.
Якщо назви дат не знайдено в таблиці місцевої мови, то код прогляне англійську таблицю.

Через те, що посилання на джерела можуть копіюватися з en.wiki в місцеву вікі, то необхідні англійські назви
коли використовується функція перекладу назв дат date_name_xlate().

У цих таблицях, нумерацція сезонів визначена
специфікацією Extended Date/Time Format (EDTF) (https://www.loc.gov/standards/datetime/)
яка стала частиною ISO 8601 у 2019. Дивіться «§Sub-year groupings». Стандарт
визначає різні відділи, використовуючи числа 21-41. CS1|2 підтримує лише загальні сезони.
EDTF підтримує різницію між сезонами північної і південної півкулі
але CS1|2 не може ніяк впровадити цю різницю.

33-36 = Квартал 1, Квартал 2, Квартал 3, Квартал 4 (кожні 3 місяці)

Стандарт не вирішує питання іменованих дат, тому з цією метою для шаблонів CS1|2,
Великдень та Різдво визначені тут як 98 та 99, що на певний час повинні бути за межами
інтервалу, що використовує ISO 8601 (EDTF).

local_date_names_from_mediawiki є булевим значенням. Коли встановлено:
	true — модуль стягне місцеві назви місяців з MediaWiki для обох значень date_names['local']['long'] та date_names['local']['short']; this will unconditionally overwrite manual translations
	false — модуль *не* стягне місцеві назви місяців з MediaWiki

Зверніть увагу: Не має жодної гарантії, що MediaWiki надасть короткі назви місяців. У вашій вікі ви можете перевірити
результати стягування з MediaWiki, ввівши цю команду у консолі налагодження (резульатат відсортовано за абеткою):
	=mw.dumpObject (p.date_names['local'])

Коли модуль стягує назви з MediaWiki, то він не може стягнути квартали, сезони та іменовані назви дат
з MediaWiki. Їх потрібно вручну перекладати.

]]

local date_names = {
	['en'] = {																	-- англійською мовою
		['long']	= {['January'] = 1, ['February'] = 2, ['March'] = 3, ['April'] = 4, ['May'] = 5, ['June'] = 6, ['July'] = 7, ['August'] = 8, ['September'] = 9, ['October'] = 10, ['November'] = 11, ['December'] = 12},
		['short']	= {['Jan'] = 1, ['Feb'] = 2, ['Mar'] = 3, ['Apr'] = 4, ['May'] = 5, ['Jun'] = 6, ['Jul'] = 7, ['Aug'] = 8, ['Sep'] = 9, ['Oct'] = 10, ['Nov'] = 11, ['Dec'] = 12},
		['quarter'] = {['First Quarter'] = 33, ['Second Quarter'] = 34, ['Third Quarter'] = 35, ['Fourth Quarter'] = 36},
		['season']	= {['Winter'] = 24, ['Spring'] = 21, ['Summer'] = 22, ['Fall'] = 23, ['Autumn'] = 23},
		['named']	= {['Easter'] = 98, ['Christmas'] = 99},
		},
																				-- коли local_date_names_from_mediawiki = false
	['local'] = {																-- замініть ці англійські назви дат на відповідники місцевою мовою
		['long']	= {['Січень'] = 1, ['Лютий'] = 2, ['Березень'] = 3, ['Квітень'] = 4, ['Травень'] = 5, ['Червень'] = 6, ['Липень'] = 7, ['Серпень'] = 8, ['Вересень'] = 9, ['Жовтень'] = 10, ['Листопад'] = 11, ['Грудень'] = 12,
			['січня'] = 1, ['лютого'] = 2, ['березня'] = 3, ['квітня'] = 4, ['травня'] = 5, ['червня'] = 6, ['липня'] = 7, ['серпня'] = 8, ['вересня'] = 9, ['жовтня'] = 10, ['листопада'] = 11, ['грудня'] = 12
		},
		['short']	= {['Січ'] = 1, ['Лют'] = 2, ['Бер'] = 3, ['Квіт'] = 4, ['Трав'] = 5, ['Черв'] = 6, ['Лип'] = 7, ['Серп'] = 8, ['Вер'] = 9, ['Жовт'] = 10, ['Лист'] = 11, ['Груд'] = 12},
		['quarter'] = {['Перший квартал'] = 33, ['Другий квартал'] = 34, ['Третій квартал'] = 35, ['Четвертий квартал'] = 36},
		['season']	= {['Зима'] = 24, ['Весна'] = 21, ['Літо'] = 22, ['Осінь'] = 23, ['Осінь'] = 23},
		['named']	= {['Великдень'] = 98, ['Різдо'] = 99},
		},
	['inv_local_long'] = {},													-- використовується в переформатуванні та перекладі дат; скопіюйте date_names['local'].long де k/v є інвертованими: [1]='<назва місцевою мовою>' тощо.
	['inv_local_short'] = {[1] = 'Січ', [2] = 'Лют', [3] = 'Бер', [4] = 'Квіт', [5] = 'Трав', [6] = 'Черв', [7] = 'Лип', [8] = 'Серп', [9] = 'Вер', [10] = 'Жовт', [11] = 'Лист', [12] = 'Груд'}, -- використовується в переформатуванні та перекладі дат; скопіюйте date_names['local'].short де k/v є інвертованими: [1]='<назва місцевою мовою>' тощо.
	['inv_local_quarter'] = {},													-- використовується в перекладі дат; скопіюйте date_names['local'].quarter де k/v є інвертованими: [1]='<назва місцевою мовою>' тощо.
	['inv_local_season'] = {[24] = 'Зима', [21] = 'Весна', [22] = 'Літо', [23] = 'Осінь'},													-- використовується в перекладі дат; скопіюйте date_names['local'].season де k/v є інвертованими: [1]='<назва місцевою мовою>' тощо.
	['inv_local_named'] = {[98] = 'Великдень', [99] = 'Різдво'},													-- використовується в перекладі дат; скопіюйте date_names['local'].named де k/v є інвертованими: [1]='<назва місцевою мовою>' тощо.
  ['local_digits'] = {['0'] = '0', ['1'] = '1', ['2'] = '2', ['3'] = '3', ['4'] = '4', ['5'] = '5', ['6'] = '6', ['7'] = '7', ['8'] = '8', ['9'] = '9'},	-- використовується для перетворення цифр місцевої мови у західні цифри 0-9
	--['xlate_digits'] = {},
	}

--[[--------------------------< S I N G L E - L E T T E R  S E C O N D - L E V E L  D O M A I N S >----------

це список tlds, про які відоми, що вони мають доменне ім'я другого рівня, що складається з однієї літери.
Цей список не включає ccTLDs, що приймаються в is_domain_name().

]]

local single_letter_2nd_lvl_domains_t = {'cash', 'company', 'foundation', 'org', 'today'};

-- Значення параметрів за замовчуванням
local defaults = {
--  ['DeadURL'] = 'yes',
--  ['Separator'] = '.',
  ['AuthorSeparator'] = ';',
  ['EditorSeparator'] = ';',
  ['NameSeparator'] = ',',
 -- ['PPrefix'] = "с.&nbsp;",
  -- ['PPPrefix'] = "с.&nbsp;",  
}

--[[----------------------< L A N G U A G E  S U P P O R T >-------------------

Ці таблиці і константи підтримують різні мовноорієнтовані функціональності.

]]

local this_wiki_code = mw.getContentLanguage():getCode();						-- отримати мовний код цієї вікі
--local this_wiki_code = lang_obj:getCode();										-- отримати мовний код цієї вікі
if string.match (mw.site.server, 'wikidata') then
		this_wiki_code = mw.getCurrentFrame():callParserFunction('int', {'lang'}); -- на Вікіданих, тому використовувати натомість налаштування мови інтерфейсу
end

local mw_languages_by_tag_t = mw.language.fetchLanguageNames (this_wiki_code, 'all');	-- отримання таблиці пари назви/ тегу мови, що відома Вікімедії; використовується для тестів міжмовних вікі 

local inter_wiki_map = {};														-- таблиця міжмовних вікі префіксу, що є префіксами мовних кодів
	for k, v in pairs (mw.site.interwikiMap ('local')) do						-- проходимо через базову таблиця міжмовних вікі (що обмежена local)
		if mw_languages_by_tag_t[v["prefix"]] then								-- якщо префікс збігається з відомим мовним тегом
			inter_wiki_map[v["prefix"]] = true;									-- додаємо до нашої локальної таблиці
		end
	end

--[[--------------------< S U P P O R T E D _ L A N G U A G E _ C O D E S >-------------------

Ці таблиці містять мовні коди, що підтримуються цим модулем та використовуються при оформленні 
параметру language відповідно до вибраного режиму (або як шаблон {{ref-lang}} або як шаблон {{lg}}).

]]

local supported_langauge_codes = 
{
	[2] = 
	{
		'uk', 'en', 'ru', 'be', 'pl', 'es', 'fr', 'de', 'ar', 'it', 'cs', 
		'ab', 'af', 'an', 'av', 'az', 'ba', 'bg', 'bl', 'bn', 'br', 'bs', 'ca', 
		'ce', 'co', 'cu', 'cv', 'cy', 'cz', 'da', 'et', 'fa', 'fi', 'fo', 
		'fy', 'ga', 'eo', 'eu', 'gd', 'ge', 'gl', 'gn', 'el', 'ha', 'he', 'hi', 
		'hr', 'ht', 'hu', 'hy', 'id', 'ie', 'is', 'ja', 'ka', 'kk', 'kl', 'km', 
		'kn', 'ko', 'kv', 'ku', 'ky', 'la', 'le', 'lt', 'lb', 'lv', 'md', 'me', 
		'mg', 'mi', 'mk', 'ml', 'mn', 'mo', 'ms', 'mr', 'mt', 'ne', 'nl', 'no', 
		'oc', 'os', 'pt', 'rm', 'ro', 'sa', 'sh', 'sk', 'sl', 'so', 'sq', 'sr', 
		'sv', 'sw', 'te', 'ta', 'tg', 'th', 'tk', 'tl', 'tr', 'tt', 'ur', 'uz', 
		'vi', 'yi', 'zh'
	}, 
	[3] = 
	{
		'crh', 'rue', 'arz', 'ast', 'chg', 'chu', 'dar', 'dsb', 'gag', 'grc', 'gsc', 
		'hsb', 'kaa', 'kdr', 'kjh', 'krl', 'ltg', 'mdf', 'mhr', 'myv', 'nan', 'non',  
		'orv', 'otk', 'pap', 'pnt', 'rmy', 'sah', 'sla', 'szl', 'udm', 'lld', 'uum', 
		'xal'
	}, 
	[4] = {}, 
	[5] = {'en-US'}, 
	[6] = {'uk-old', 'old-ru', 'ru-dor', 'pnt-UA'}, 
	[7] = {'bat-smg'}
}	
	
--[[--------------------< L A N G U A G E _ T A B L E >-------------------	

Ця таблиця містять параметри потрібні для функції SubstLangTemplateIfPossible, щоб імплементувати 
функціонал шаблонів {{ref-lang}} та {{lg}}. Для імплементації шаблону {{ref-lang}} використовуються параметри
nominative (назва мови в називному відмінку, використовується лише у випадку, якщо назва є іменником 
і не заданий параметр instrumental), instrumental (містить назву в орудному відмінку і виводиться як 
підказка), short (скорочена назва мови) та is_noun (булевий параметр, що позначає чи назва є імеником, 
якщо так, то назва мови ставиться після слова мовою). Для імплементації шаблону {{lg}} використовуються 
параметри nominative (назва мови в називному відмінку), short (скорочена назва мови) та link (назва 
статті, на яку потрібно зробити вікіпосилання).

]]

local language_table = {
	--коди з двох символів
	['uk'] = { nominative = "українська", instrumental = "українською", short = "укр.", link = "Українська мова"},
	['en'] = { nominative = "англійська", instrumental = "англійською", short = "англ.", link = "Англійська мова"},
	['ru'] = { nominative = "російська", instrumental = "російською", short = "рос.", link = "Російська мова"},
	['be'] = { nominative = "білоруська", instrumental = "білоруською", short = "біл.", link = "Білоруська мова"},
	['pl'] = { nominative = "польська", instrumental = "польською", short = "пол.", link = "Польська мова"},
	['es'] = { nominative = "іспанська", instrumental = "іспанською", short = "ісп.", link = "Іспанська мова"},
	['fr'] = { nominative = "французька", instrumental = "французькою", short = "фр.", link = "Французька мова"}, 
	['de'] = { nominative = "німецька", instrumental = "німецькою", short = "нім.", link = "Німецька мова"}, 
	['ar'] = { nominative = "арабська", instrumental = "арабською", short = "араб.", link = "Арабська мова"}, 
	['it'] = { nominative = "італійська", instrumental = "італійською", short = "італ.", link = "Італійська мова"}, 
	['cs'] = { nominative = "чеська", instrumental = "чеською", short = "чес.", link = "Чеська мова"},
	['ab'] = { nominative = "абхазька", instrumental = "абхазькою", short = "абхаз.", link = "Абхазька мова"},
	['af'] = { nominative = "африкаанс", short = "афр.", link = "Африкаанс", is_noun = true},
	['an'] = { nominative = "арагонська", instrumental = "арагонською", short = "араг.", link = "Арагонська мова"},
	['av'] = { nominative = "аварська", instrumental = "аварською", short = "авар.", link = "Аварська мова"},
	['az'] = { nominative = "азербайджанська", instrumental = "азербайджанською", short = "азерб.", link = "Азербайджанська мова"},
	['ba'] = { nominative = "башкирська", instrumental = "башкирською", short = "башк.", link = "Башкирська мова"},
	['bg'] = { nominative = "болгарська", instrumental = "болгарською", short = "болг.", link = "Болгарська мова"},
	['bl'] = { nominative = "білоруська", instrumental = "білоруською", short = "біл.", link = "Білоруська мова"},
	['bn'] = { nominative = "бенгальська", instrumental = "бенгальською", short = "бенг.", link = "Бенгальська мова"},
	['br'] = { nominative = "бретонська", instrumental = "бретонською", short = "брет.", link = "Бретонська мова"},
	['bs'] = { nominative = "боснійська", instrumental = "боснійською", short = "босн.", link = "Боснійська мова"},
	['ca'] = { nominative = "каталонська", instrumental = "каталонською", short = "кат.", link = "Каталонська мова"},
	['ce'] = { nominative = "чеченська", instrumental = "чеченською", short = "чеч.", link = "Чеченська мова"},
	['co'] = { nominative = "корсиканська", instrumental = "корсиканською", short = "корс.", link = "Корсиканська мова"},
	['cu'] = { nominative = "староцерковнословʼянська", instrumental = "староцерковнословʼянською", short = "ст.-слов.", link = "Староцерковнословʼянська мова"},
	['cv'] = { nominative = "чуваська", instrumental = "чуваською", short = "чув.", link = "Чуваська мова"},
	['cy'] = { nominative = "валлійська", instrumental = "валлійською", short = "валл.", link = "Валлійська мова"},
	['cz'] = { nominative = "чеська", instrumental = "чеською", short = "чес.", link = "Чеська мова"},
	['da'] = { nominative = "данська", instrumental = "данською", short = "дан.", link = "Данська мова"},
	['et'] = { nominative = "естонська", instrumental = "естонською", short = "ест.", link = "Естонська мова"},
	['fa'] = { nominative = "перська", instrumental = "перською", short = "перс.", link = "Перська мова"},
	['fi'] = { nominative = "фінська", instrumental = "фінською", short = "фін.", link = "Фінська мова"},
	['fo'] = { nominative = "фарерська", instrumental = "фарерською", short = "фар.", link = "Фарерська мова"},
	['fy'] = { nominative = "фризька", instrumental = "фризькою", short = "фриз.", link = "Фризька мова"},
	['ga'] = { nominative = "ірландська", instrumental = "ірландською", short = "ірл.", link = "Ірландська мова"},
	['eo'] = { nominative = "есперанто", short = "еспер.", link = "Есперанто", is_noun = true},
	['eu'] = { nominative = "баскська", instrumental = "баскською", short = "баск.", link = "Баскська мова"},
	['gd'] = { nominative = "шотландська ґельська", instrumental = "шотландською ґельською", short = "шот. ґел.", link = "Шотландська гельська мова"},
	['ka'] = { nominative = "грузинська", instrumental = "грузинською", short = "груз.", link = "Грузинська мова"},
	['gl'] = { nominative = "галісійська", instrumental = "галісійською", short = "галіс.", link = "Галісійська мова"},
	['gn'] = { nominative = "гуарані", short = "гуар.", link = "Гуарані (мова)", is_noun = true},
	['el'] = { nominative = "грецька", instrumental = "грецькою", short = "гр.", link = "Грецька мова"},
	['ha'] = { nominative = "хауса", short = "хауса", link = "Хауса (мова)", is_noun = true},
	['he'] = { nominative = "іврит", instrumental = "івритом", short = "івр.", link = "іврит", is_noun = true},
	['hi'] = { nominative = "гінді", short = "гінді", link = "Гінді", is_noun = true},
	['hr'] = { nominative = "хорватська", instrumental = "хорватською", short = "хор.", link = "Хорватська мова"},
	['ht'] = { nominative = "гаїтянська креольська", instrumental = "гаїтянська креольською", short = "гаїт. креол.", link = "Гаїтянська креольська мова"},
	['hu'] = { nominative = "угорська", instrumental = "угорською", short = "угор.", link = "Угорська мова"},
	['hy'] = { nominative = "вірменська", instrumental = "вірменською", short = "вірм.", link = "Вірменська мова"},
	['id'] = { nominative = "індонезійська", instrumental = "індонезійською", short = "індонез.", link = "Індонезійська мова"},
	['ie'] = { nominative = "інтерлінгве", short = "інтерлінг.", link = "Інтерлінгве", is_noun = true},
	['is'] = { nominative = "ісландська", instrumental = "ісландською", short = "ісл.", link = "Ісландська мова"},
	['ja'] = { nominative = "японська", instrumental = "японською", short = "яп.", link = "Японська мова"},
	['ka'] = { nominative = "грузинська", instrumental = "грузинською", short = "груз.", link = "Грузинська мова"},
	['kk'] = { nominative = "казахська", instrumental = "казахською", short = "казах.", link = "Казахська мова"},
	['kl'] = { nominative = "ґренландська", instrumental = "ґренландською", short = "ґренл.", link = "Гренландська мова"},
	['km'] = { nominative = "кхмерська", instrumental = "кхмерською", short = "кхмер.", link = "Кхмерська мова"},
	['kn'] = { nominative = "каннада", short = "канн.", link = "Каннада", is_noun = true},
	['ko'] = { nominative = "корейська", instrumental = "корейською", short = "кор.", link = "Корейська мова"},
	['kv'] = { nominative = "комі", short = "комі", link = "Комі (мова)", is_noun = true},
	['ku'] = { nominative = "курдська", instrumental = "курдською", short = "курд.", link = "Курдська мова"},
	['ky'] = { nominative = "киргизька", instrumental = "киргизькою", short = "киргиз.", link = "Киргизька мова"},
	['la'] = { nominative = "латинська", instrumental = "латинською", short = "лат.", link = "Латинська мова"},
	['le'] = { nominative = "лемківська", instrumental = "лемківською", short = "лемк.", link = "Лемківська мова"},
	['lt'] = { nominative = "литовська", instrumental = "литовською", short = "лит.", link = "Литовська мова"},
	['lb'] = { nominative = "люксембурзька", instrumental = "люксембурзькою", short = "люксемб.", link = "Люксембурзька мова"},
	['lv'] = { nominative = "латиська", instrumental = "латиською", short = "латис.", link = "Латиська мова"},
	['md'] = { nominative = "молдовська", instrumental = "молдовською", short = "молд.", link = "Молдовська мова"},
	['me'] = { nominative = "чорногорська", instrumental = "чорногорською", short = "чорн.", link = "Чорногорська мова"},
	['mg'] = { nominative = "малагасійська", instrumental = "малагасійською", short = "малаг.", link = "Малагасійська мова"},
	['mi'] = { nominative = "маорійська", instrumental = "маорійською", short = "маор.", link = "Маорі (мова)"},
	['mk'] = { nominative = "македонська", instrumental = "македонською", short = "мак.", link = "Македонська мова"},
	['ml'] = { nominative = "малаялам", short = "малаял.", link = "Малаялам", is_noun = true},
	['mn'] = { nominative = "монгольська", instrumental = "монгольською", short = "монг.", link = "Монгольська мова"},
	['mo'] = { nominative = "молдовська", instrumental = "молдовською", short = "молд.", link = "Молдовська мова"},
	['ms'] = { nominative = "малайська", instrumental = "малайською", short = "малайськ.", link = "Малайська мова"},
	['mr'] = { nominative = "маратхі", short = "мар.", link = "Маратхі (мова)", is_noun = true},
	['mt'] = { nominative = "мальтійська", instrumental = "мальтійською", short = "мальт.", link = "Мальтійська мова"},
	['ne'] = { nominative = "непальська", instrumental = "непальською", short = "неп.", link = "Непальська мова"},
	['nl'] = { nominative = "нідерландська", instrumental = "нідерландською", short = "нід.", link = "Нідерландська мова"},
	['no'] = { nominative = "норвезька", instrumental = "норвезькою", short = "норв.", link = "Норвезька мова"},
	['oc'] = { nominative = "окситанська", instrumental = "окситанською", short = "окситан.", link = "Окситанська мова"},
	['os'] = { nominative = "осетинська", instrumental = "осетинською", short = "осет.", link = "Осетинська мова"},
	['pt'] = { nominative = "португальська", instrumental = "португальською", short = "порт.", link = "Португальська мова"},
	['rm'] = { nominative = "романшська", instrumental = "романшською", short = "романш.", link = "Романшська мова"},
	['ro'] = { nominative = "румунська", instrumental = "румунською", short = "рум.", link = "Румунська мова"},
	['sa'] = { nominative = "санскрит", instrumental = "санскритом", short = "санс.", link = "Санскрит", is_noun = true},
	['sh'] = { nominative = "сербсько-хорватська", instrumental = "сербсько-хорватською", short = "сербо-хорв.", link = "Сербсько-хорватська мова"},
	['sk'] = { nominative = "словацька", instrumental = "словацькою", short = "словац.", link = "Словацька мова"},
	['sl'] = { nominative = "словенська", instrumental = "словенською", short = "словен.", link = "Словенська мова"},
	['so'] = { nominative = "сомалійська", instrumental = "сомалійською", short = "сом.", link = "Сомалійська мова"},
	['sq'] = { nominative = "албанська", instrumental = "албанською", short = "алб.", link = "Албанська мова"},
	['sr'] = { nominative = "сербська", instrumental = "сербською", short = "серб.", link = "Сербська мова"},
	['sv'] = { nominative = "шведська", instrumental = "шведською", short = "швед.", link = "Шведська мова"},
	['sw'] = { nominative = "суахілі", short = "суах.", link = "Суахілі (мова)", is_noun = true},
	['te'] = { nominative = "телугу", short = "тел.", link = "Телугу (мова)", is_noun = true},
	['ta'] = { nominative = "тамільська", instrumental = "тамільською", short = "там.", link = "Тамільська мова"},
	['tg'] = { nominative = "таджицька", instrumental = "таджицькою", short = "тадж.", link = "Таджицька мова"},
	['th'] = { nominative = "тайська", instrumental = "тайською", short = "тай.", link = "Тайська мова"},
	['tk'] = { nominative = "туркменська", instrumental = "туркменською", short = "туркмен.", link = "Туркменська мова"},
	['tl'] = { nominative = "тагальська", instrumental = "тагальською", short = "тагал.", link = "Тагальська мова"},
	['tr'] = { nominative = "турецька", instrumental = "турецькою", short = "тур.", link = "Турецька мова"},
	['tt'] = { nominative = "татарська", instrumental = "татарською", short = "татар.", link = "Татарська мова"},
	['ur'] = { nominative = "урду", short = "урду", link = "Урду", is_noun = true},
	['uz'] = { nominative = "узбецька", instrumental = "узбецькою", short = "узб.", link = "Узбецька мова"},
	['vi'] = { nominative = "вʼєтнамська", instrumental = "вʼєтнамською", short = "в'єтн.", link = "Вʼєтнамська мова"},
	['yi'] = { nominative = "їдиш", short = "їдиш", link = "Їдиш", is_noun = true},
	['zh'] = { nominative = "китайська", instrumental = "китайською", short = "кит.", link = "Китайська мова"},
	
	-- коди з трьох символів
	['crh'] = { nominative = "кримськотатарська", instrumental = "кримськотатарською", short = "крим.", link = "Кримськотатарська мова"},
	['rue'] = { nominative = "русинська", instrumental = "русинською", short = "крим.", link = "Русинська мова"},
	['arz'] = { nominative = "єгипетська арабська", instrumental = "єгипетською арабською", short = "масрі", link = "Єгипетська арабська мова"},
	['ast'] = { nominative = "астурійська", instrumental = "астурійською", short = "астур.", link = "Астурійська мова"},
	['chg'] = { nominative = "чагатайська", instrumental = "чагатайською", short = "чагат.", link = "Чагатайська мова"},
	['chu'] = { nominative = "церковнословʼянська", instrumental = "церковнословʼянською", short = "церк.-сл.", link = "Церковнословʼянська мова"},
	['dar'] = { nominative = "даргинська", instrumental = "даргинською", short = "дарг.", link = "Даргинська мова"},
	['dsb'] = { nominative = "нижньолужицька", instrumental = "нижньолужицькою", short = "н.-луж.", link = "Нижньолужицька мова"},
	['gag'] = { nominative = "гагаузька", instrumental = "гагаузькою", short = "гаг.", link = "Гагаузька мова"},
	['grc'] = { nominative = "давньогрецька", instrumental = "давньогрецькою", short = "д.-гр.", link = "Давньогрецька мова"},
	['gsc'] = { nominative = "гасконська", instrumental = "гасконською", short = "гаск.", link = "Гасконська мова"},
	['hsb'] = { nominative = "верхньолужицька", instrumental = "верхньолужицькою", short = "в.-луж.", link = "Верхньолужицька мова"},
	['kaa'] = { nominative = "каракалпацька", instrumental = "каракалпацькою", short = "кар.", link = "Каракалпацька мова"},
	['kdr'] = { nominative = "караїмська", instrumental = "караїмською", short = "караїм.", link = "Караїмська мова"},
	['kjh'] = { nominative = "хакаська", instrumental = "хакаською", short = "хакас.", link = "Хакаська мова"},
	['krl'] = { nominative = "карельська", instrumental = "карельською", short = "карел.", link = "Карельська мова"},
	['ltg'] = { nominative = "латгальська", instrumental = "латгальською", short = "лат.", link = "Латгальська мова"},
	['mdf'] = { nominative = "мокшанська", instrumental = "мокшанською", short = "мокш.", link = "Мокшанська мова"},
	['mhr'] = { nominative = "лугомарійська", instrumental = "лугомарійською", short = "лат.", link = "Східномарійська мова"},
	['myv'] = { nominative = "ерзянська", instrumental = "ерзянською", short = "ерз.", link = "Ерзянська мова"},
	['nan'] = { nominative = "південноміньська", instrumental = "південноміньською", short = "півд-мін.", link = "Південноміньська мова"},
	['non'] = { nominative = "давньоісландська", instrumental = "давньоісландською", short = "давньоісл.", link = "Давньоісландська мова"},
	['orv'] = { nominative = "давньоруська", instrumental = "давньоруською", short = "давньоруська", link = "Давньоруська мова"},
	['otk'] = { nominative = "старотюркська", instrumental = "старотюркською", short = "ст.-тюрк.", link = "Старотюркські мови"},
	['pap'] = { nominative = "пап'яменто", short = "пап.", link = "Пап'яменто", is_noun = true},
	['pnt'] = { nominative = "понтійська", instrumental = "понтійською", short = "понт.", link = "Понтійська мова"},
	['rmy'] = { nominative = "ромська (циганська)", instrumental = "ромською (циганською)", short = "ром.", link = "Циганська мова"},
	['sah'] = { nominative = "якутська", instrumental = "якутською", short = "якут.", link = "Якутська мова"},
	['sla'] = { nominative = "міжслов'янська", instrumental = "міжслов'янською", short = "міжслов'янськ.", link = "Міжслов'янська мова"},
	['szl'] = { nominative = "сілезька", instrumental = "сілезькою", short = "міжслов'янськ.", link = "Сілезька мова"},
	['udm'] = { nominative = "удмуртська", instrumental = "удмуртською", short = "удм.", link = "Удмуртська мова"},
	['lld'] = { nominative = "ладинська", instrumental = "ладинською", short = "удм.", link = "Ладинська мова"},
	['uum'] = { nominative = "урумська", instrumental = "урумською", short = "урум.", link = "Урумська мова"},
	['xal'] = { nominative = "калмицька", instrumental = "калмицькою", short = "калм.", link = "Калмицька мова"},
	
	-- коди з більше символів
	['en-US'] = { nominative = "американська англійська", instrumental = "американською англійською", short = "амер.", link = "Американська англійська"},
	['uk-old'] = { nominative = "староукраїнська", instrumental = "староукраїнською", short = "ст. укр.", link = "Староукраїнська мова"},
	['old-ru'] = { nominative = "старомосковська", instrumental = "старомосковською", short = "старомоск.", link = ""}, 
	['pnt-UA'] = { nominative = "румейська", instrumental = "румейською", short = "румейс.", link = "Румейська мова"},
	['ru-dor'] = { nominative = "дореформена російська", instrumental = "дореформеною російською", short = "рос. дореф.", link = "Російський дореволюційний правопис"}, 	
	['bat-smg'] = { nominative = "жмудська", instrumental = "жмудською", short = "старомоск.", link = "Жмудська мова"},
}
	
--[[--------------------< S C R I P T _ L A N G _ C O D E S >-------------------

Ці таблиця використовується, щоб зберігати двозначний ISO 639-1 і трьохзначний ISO 639-3
мовний код, застосовується лише у |script-title= та |script-chapter=

]]

local script_lang_codes = {
	'ab', 'am', 'ar', 'be', 'bg', 'bn', 'bo', 'bs', 'dv', 'dz', 'el', 'fa', 'gu', 'he',
	'hi', 'hy', 'ja', 'ka', 'kk', 'km', 'kn', 'ko', 'ku', 'ky', 'lo', 'mk',	'ml', 'mn',
	'mni', 'mr', 'my', 'ne', 'or', 'ota', 'pa', 'ps', 'ru', 'sd', 'si', 'sr', 'syc', 'ta',
	'te', 'tg', 'th', 'ti', 'tt', 'ug', 'uk', 'ur', 'uz', 'yi', 'yue', 'zh'
	};

--[[---------------< L A N G U A G E  R E M A P P I N G >----------------------

Ці таблиці містять інформацію про мови, що відрізняються від визначень MediaWiki
  
Для кожного ['<tag>'] = 'language name' у lang_code_remap{} повинен бути збіг із ['language name'] = {'language name', '<tag>'} у lang_name_remap{}
  
lang_tag_remap{}:
  ключем є завжди ISO 639-1, -2, -3 мовний код малими буквами або дійсний IETF мовний код малими буквами
  значенням є правильно написане і капіталізоване назву мову, що пов'язане з <tag>
  тільки одна нпзва мови на <tag>;
  пара кляча/значення має збігатися із записом у lang_name_remap{}

lang_name_remap{}:
	ключем є завжди назвою мови малими буквами
	значенням є таблицею, що містить правильно написане і капіталізоване назву мову [1] та пов'язаний із нею тег [2] (тег має збігатися із тегом ключа у lang_tag_remap{})
	може мати кілька ключів, що покликаються до спільної назви, якій надається перевага, і тегу; Наприклад:
		['kolsch'] і ['kölsch'] обидва покликаються до 'Kölsch' і 'ksh'  
]]
  
local lang_tag_remap = {														-- використовується для |language= та |script-title= / |script-chapter=
  ['als'] = 'Tosk Albanian',													-- MediaWiki поветрає Alemannisch 
  ['bh'] = 'Bihari',															-- MediaWiki викоритстовує 'bh' як піддоменне ім'я для Bhojpuri Wikipedia: bh.wikipedia.org
  ['bla'] = 'Blackfoot',														-- MediaWiki/IANA/ISO 639: Siksika; для використання ім'я, якому надає перевага en.wiki
  ['ca-valencia'] = 'Valencian',												-- IETF варіант Catalan
  ['fkv'] = 'Kven',															-- MediaWiki поветрає Kvensk
  ['ilo'] = 'Ilocano',														-- MediaWiki/IANA/ISO 639: Iloko; для використання ім'я, якому надає перевага en.wiki
  ['ksh'] = 'Kölsch',															-- MediaWiki: Colognian; для використання ім'я, якому надає перевага IANA/ISO 639
  ['ksh-x-colog'] = 'Colognian',												-- перезаписує MediaWiki ksh; немає коду IANA/ISO 639 для Colognian; приватний код IETF створено у Module:Lang/data
  ['mis-x-ripuar'] = 'Ripuarian',												-- перезаписує MediaWiki ksh; немає коду IANA/ISO 639 для Ripuarian; приватний код IETF створено уt Module:Lang/data
  ['nan-tw'] = 'Taiwanese Hokkien',											-- створено місце для MediaWiki/IANA/ISO 639 nan: Min Nan Chinese та підтримки ім'я, якому надає перевага en.wiki
  }

--[[---------------< P R O P E R T I E S _ C A T E G O R I E S >----------------

Категорії властовистей. Вони використовуються для дослідження якостей цитат.

]]

local prop_cats = {
	['long-vol'] = 'CS1: том із великими значення',									-- скоріше тимчасова категорія, що визначити масштаб значень |volume= більших ніж 4 символа
	['script'] = 'CS1 використовує письмо коду мови $2 ($1)',							-- |script-title=xx: має катагорію, що співпадає; $1 є назвою мови, $2 є ISO639-1 кодом
	['tracked-param'] = 'CS1 відстежує параметр: $1',							-- $1 є основною (прибирається нумерування) назвою параметра
	}
	
--[[-------------------< T I T L E _ T Y P E S >--------------------------------

Тут ми присвоємо CitationClass шаблону до TitleType (стандартні значення для параметра |type=)

]]

local title_types = {
--	['AV-media-notes'] = 'Media notes',
	['document'] = 'Документ',
	['interview'] = 'Інтерв\'ю',
	['mailinglist'] = 'Список розсилки',
	['map'] = 'Карта',
	['podcast'] = 'Подкаст',
	['pressrelease'] = 'Пресреліз',
	['report'] = 'Звіт',
	['speech'] = 'Промова',
	['techreport'] = 'Технічний звіт',
	['thesis'] = 'Дипломна робота',
	}
	
--[[--------------------------< B U I L D _ K N O W N _ F R E E _ D O I _ R E G I S T R A N T S _ T A B L E >--

створює таблицю реєстрантів doi, які відомі тим, що до них є вільним доступ. У doi, ID реєстранта є серія цифр
між «10.» та першим «/»: у doi 10.1100/sommat, 1100 є ID реєстранта

see §3.2.2 DOI prefix of the Doi Handbook p. 43
https://www.doi.org/doi-handbook/DOI_Handbook_Final.pdf#page=43

]]

local function build_free_doi_registrants_table()
	local registrants_t = {};
	for _, v in ipairs ({
		'1045', '1074', '1096', '1100', '1155', '1186', '1194', '1371', '1629', '1989', '1999', '2147', '2196', '3285', '3389', '3390',
		'3748', '3814', '3847', '3897', '4061', '4089', '4103', '4172', '4175', '4249', '4236', '4239', '4240', '4251',
		'4252', '4253', '4254', '4291', '4292', '4329', '4330', '4331', '5194', '5210', '5306', '5312', '5313', '5314',
		'5315', '5316', '5317', '5318', '5319', '5320', '5321', '5334', '5402', '5409', '5410', '5411', '5412',
		'5492', '5493', '5494', '5495', '5496', '5497', '5498', '5499', '5500', '5501', '5527', '5528', '5662',
		'6064', '6219', '7167', '7217', '7287', '7482', '7490', '7554', '7717', '7759', '7766', '11131', '11569', '11647',
		'11648', '12688', '12703', '12715', '12998', '13105', '14256', '14293', '14303', '15215', '15347', '15412', '15560', '16995',
		'17645', '19080', '19173', '20944', '21037', '21468', '21767', '22261', '22323', '22459', '24105', '24196', '24966',
		'26775', '30845', '32545', '35711', '35712', '35713', '35995', '36648', '37126', '37532', '37871', '47128',
		'47622', '47959', '52437', '52975', '53288', '54081', '54947', '55667', '55914', '57009', '58647', '59081',
		}) do
			registrants_t[v] = true;											-- створюємо k/v таблицю відомих реєстрантів doi з вільним доступом
	end

	return registrants_t;
end

--[[

Шаблони для пошуку зайвого тексту в |volume=, |issue=, |page=, |pages=

]]

local vol_iss_pg_patterns = {
	good_ppattern = '^P[^%.PpGg]',												-- OK to begin with uppercase P: P7 (page 7 of section P), but not p123 (page 123); TODO: this allows 'Pages' which it should not
	bad_ppatterns = {															-- patterns for |page= and |pages=
		'^[Pp][PpGg]?%.?[ %d]',
		'^[Pp][Pp]?%.&nbsp;',													-- from {{p.}} and {{pp.}} templates
		'^[Pp]ages?',
		'^[Pp]gs.?',
		'^[Cc]торінк[аи]',
		'^[Сс][СсТтОоРр]?%.?[ %d]',
		'^[Сс]тор.?',
		},
	vpatterns = {																-- patterns for |volume=
		'^volumes?',
		'^vols?[%.:=]?'
		},
	ipatterns = {																-- patterns for |issue=
		'^issues?',
		'^iss[%.:=]?',
		'^numbers?',
		'^nos?%A',																-- don't match 'november' or 'nostradamus'
		'^nr[%.:=]?',
		'^n[%.:= ]'																-- might be a valid issue without separator (space char is sep char here)
		}
	}

--[[--------------------------< K E Y W O R D S >-------------------------------

Ці таблиці містять ключові слова для тих параметрів, що мають визначений список допустимих ключових слів.

]]

--[[-------------------< K E Y W O R D S  T A B L E >--------------------------

Це список ключових слівth; кожен ключ у списку пов'язаний із таблицею
синонімічних ключових слів, що можуть бути з інших мов.

Для I18N: додайте ключові слова місцевої мови до значень у таблиці; не змінюйте ключ.
Наприклад, додаючи німецьке ключове слово «ja»:
	['affirmative'] = {'yes', 'true', 'y', 'ja'},

У зв'язку з тим, що шаблони CS1|2 зі статей en.wiki часто копіюються в інші місцеві вікі,
то рекомендується, щоб англійські ключові слова лишалися в цих таблицях.

]]

local keywords = {
	['amp'] = {'&', 'amp', 'ampersand', 'амп', 'амперсанд'}, 					-- |name-list-style=
	['and'] = {'and', 'serial', 'і', 'й', 'та'},								-- |name-list-style=
	['affirmative'] = {'yes', 'true', 'y', 'так', 'т'},							-- |deadurl=, |no-tracking=, |no-pp= -- Використовується InternetArchiveBot
	['bot: unknown'] = {'bot: unknown'},										-- |url-status= -- Використовується InternetArchiveBot
	['cs1'] = {'cs1', 'сп1'},													-- |mode=
	['cs2'] = {'cs2', 'сп2'},													-- |mode=
	['dead'] = {'dead', 'deviated', 'мертвий', 'видозмінений'},					-- |url-status= -- Використовується InternetArchiveBot
	['dstu2006'] = {'dstu2006', 'дсту2006'},									-- |mode=
	['dstu2015'] = {'dstu2015', 'дсту2015'},									-- |mode=
	['free'] = {'free', 'безкоштовний', 'вільний'},								-- |<id>-access= -- Використовується InternetArchiveBot
	['harv'] = {'harv', 'гарв'},												-- |ref=; this no longer supported; is_valid_parameter_value() called with <invert> = true
	['limited'] = {'limited', 'обмежений'},										-- |url-access= -- Використовується InternetArchiveBot
	['live'] = {'live', 'живий'},												-- |url-status= -- Використовується InternetArchiveBot
	['negative'] = {'no', 'false', 'n', 'ні', 'н'},								-- |deadurl=
	['none'] = {'none', 'відсутній'},											-- |postscript=, |ref=, |title=, |type= -- Використовується InternetArchiveBot
	['registration'] = {'registration', 'реєстрація'},					 		-- |url-access= -- Використовується InternetArchiveBot
	['subscription'] = {'subscription', 'підписка'},							-- |url-access= -- Використовується InternetArchiveBot
	['unfit'] = {'unfit', 'непридатний'},										-- |url-status= -- Використовується InternetArchiveBot
	['usurped'] = {'usurped', 'захоплений'},									-- |url-status= -- Використовується InternetArchiveBot
	['vanc'] = {'vanc', 'ванк'},												-- |name-list-style=
}

--[[------------------------< X L A T E _ K E Y W O R D S >---------------------

Ця функція створює список, keywords_xlate{}, ключових слів, що зберігаються в keywords{}, де значення з keywords{}
стають ключами в keywords_xlate{} та ключі зkeywords{} стають значенням в keywords_xlate{}:
	['affirmative'] = {'yes', 'true', 'y'},		-- у keywords{}
стають
	['yes'] = 'affirmative',					-- у keywords_xlate{}
	['true'] = 'affirmative',
	['y'] = 'affirmative',

Мета цієї функції діяти як перекладач між неанглійськими ключовими словами та їхніми англійськими відповідниками,
що можуть використовуватися в інших модулях цієї групи

]]

local function xlate_keywords ()
	local out_table = {};														-- вивід потрапляє сюди
	for k, keywords_t in pairs (keywords) do									-- проходження через таблицю ключових слів
		for _, keyword in ipairs (keywords_t) do								-- для кожного ключового слова
			out_table[keyword] = k;												-- створення запису у таблиці на виході, де ключове слово — це ключ
		end
	end
	
	return out_table;
end

local keywords_xlate = xlate_keywords ();										-- список перекладених ключових слів

--[[----------------< M A K E _ K E Y W O R D S _ L I S T >---------------------

Ця функція збирає, для перевірки параметрів-значень, список ключових слів, що доречні для того параметра.

keywords_lists{}, є таблицею таблиць з keywords{}

]]

local function make_keywords_list (keywords_lists)
	local out_table = {};														-- вивід потрапляє сюди
	
	for _, keyword_list in ipairs (keywords_lists) do							-- проходження через keywords_lists{} та отримання таблиці із ключовими словами
		for _, keyword in ipairs (keyword_list) do								-- проходження через keyword_list{} та додавання кожного ключового слова, ...
			table.insert (out_table, keyword);									-- ... як звичайний текст, до списку на виході
		end
	end
	return out_table;
end

--[[----------------< K E Y W O R D S _ L I S T S >-----------------------------

Це є списком списків із правильними ключовими словами для різних параметрів у [key].
Загалом, ключі у цій таблиці є канонічними назвами параметрів en.wiki, хоча
деякі є вигаданими через використання в кількох різноназваних параметрів:
['yes_true_y'], ['id-access'].

Функція make_keywords_list() витягує окреме ключове слово з
доречного списку у keywords{}.

Список у цій таблиці використовується для перевірки присвоєння ключових слів для
параметрів, названих у ключах цієї таблиці.

]]

local keywords_lists = {
	['yes_true_y'] = make_keywords_list ({keywords.affirmative}),
	['DeadURL'] = make_keywords_list ({keywords.affirmative, keywords.negative}),
	['mode'] = make_keywords_list ({keywords.cs1, keywords.cs2, keywords.dstu2006, keywords.dstu2015}),
	['name-list-style'] = make_keywords_list ({keywords.amp, keywords['and'], keywords.vanc}),
	['ref'] = make_keywords_list ({keywords.harv}),								-- інвертована перевірка; |ref=harv більше не підтримується
	['url-access'] = make_keywords_list ({keywords.subscription, keywords.limited, keywords.registration}),
	['url-status'] = make_keywords_list ({keywords.dead, keywords.live, keywords.unfit, keywords.usurped, keywords['bot: unknown']}),
	['id-access'] = make_keywords_list ({keywords.free})
	}
	
--[[---------------------< S T R I P M A R K E R S >----------------------------

Часті шаблони визначення шляху для stripmarkers, щоб ми не мали необхідності so that we don't have to go
їх шукати, якщо (коли) MediaWiki змінить їхню форму.

]]

local stripmarkers = {
	['any'] = '\127[^\127]*UNIQ%-%-(%a+)%-[%a%d]+%-QINU[^\127]*\127',			-- ловить і повертає назву stripmarker
	['math'] = '\127[^\127]*UNIQ%-%-math%-[%a%d]+%-QINU[^\127]*\127'			-- math stripmarkers використовується в coins_cleanup() та coins_replace_math_stripmarker()
	}
	
--[[

Індійське письмо використовує з'єднувач нульової ширини як модифікатор символів, тому
символи zwj мають бути залишені. Цей шаблон охоплює всі символи unicode
для цих мов:
	Devanagari					0900–097F – https://unicode.org/charts/PDF/U0900.pdf
		Devanagari extended		A8E0–A8FF – https://unicode.org/charts/PDF/UA8E0.pdf
	Bengali						0980–09FF – https://unicode.org/charts/PDF/U0980.pdf
	Gurmukhi					0A00–0A7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0A00.pdf
	Gujarati					0A80–0AFF – https://unicode.org/charts/PDF/U0A80.pdf
	Oriya						0B00–0B7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0B00.pdf
	Tamil						0B80–0BFF – https://unicode.org/charts/PDF/U0B80.pdf
	Telugu						0C00–0C7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0C00.pdf
	Kannada						0C80–0CFF – https://unicode.org/charts/PDF/U0C80.pdf
	Malayalam					0D00–0D7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0D00.pdf
плюс не зовсім необхідні індійські писемсності для Sinhala та Burmese:
	Sinhala						0D80-0DFF - https://unicode.org/charts/PDF/U0D80.pdf
	Myanmar						1000-109F - https://unicode.org/charts/PDF/U1000.pdf
		Myanmar extended A		AA60-AA7F - https://unicode.org/charts/PDF/UAA60.pdf
		Myanmar extended B		A9E0-A9FF - https://unicode.org/charts/PDF/UA9E0.pdf
шаблон використовується в has_invisible_chars() та coins_cleanup()

]]

local indic_script = '[\224\164\128-\224\181\191\224\163\160-\224\183\191\225\128\128-\225\130\159\234\167\160-\234\167\191\234\169\160-\234\169\191]';	


--[[===================<< E R R O R  M E S S A G I N G >>======================
]]

--[[----------< E R R O R  M E S S A G E  S U P P L I M E N T S >-------------

I18N для повідомлень, в яким потрібно подавати додатковий специфічний текст, що
опису причину, через яку сталася помилка

]]
local err_msg_supl = {
	['char'] = 'недійсний символ',											-- |isbn=, |sbn=
	['check'] = 'контрольна сума',											-- |isbn=, |sbn=
	['form'] = 'недійсна форма',											-- |isbn=, |sbn=
	['group'] = 'недійсна група ідентифікатора',							-- |isbn=
	['initials'] = 'ініціали',												-- Ванкувер
	['invalid language code'] = 'недійсний код мови',						-- |script-<param>=
	['journal'] = 'журнал',													-- |bibcode=
	['length'] = 'довжина',													-- |isbn=, |sbn=
	['length accusative'] = 'довжину',										-- |bibcode=
	['missing comma'] = 'пропущено кому',									-- Ванкувер
	['missing prefix'] = 'пропущено префікс',								-- |script-<param>=
	['missing title part'] = 'пропущено частину title',						-- |script-<param>=
	['name'] = 'ім\'я',														-- Ванкувер
	['non-Latin char'] = 'нелатинські символи',								-- Ванкувер
	['prefix'] = 'недійсний префікс',										-- |isbn=
	['punctuation'] = 'пунктуація',										  -- Ванкувер
	['suffix'] = 'суфікс',													-- Ванкувер
	['unknown language code'] = 'невідомий код мови',						-- |script-<param>=
	['value'] = 'значення',													-- |bibcode=
	['year'] = 'рік',														-- |bibcode=
	}


--[[
Таблиця умов помилок

Далі йде список ідентифікаторів для різних умов помилок, визначених у коді.
Для кожного ідентифікаторі визначено текст повідомлення для відображення,
категорія сторінок з помилками, до якої включати, а також чи потрібно
повідомлення про помилку відображати як прихований коментар.

У разі будь-яких змін до якірців потрібно робити ідентичні зміни до відповідних
якірців на сторінці Довідка:Помилки посилань на джерела
]]

local error_conditions = {
  err_accessdate_missing_url = {
    message = '<code class="cs1-code">&#124;access-date=</code> вимагає <code class="cs1-code">&#124;url=</code>',
    anchor = 'accessdate_missing_url',
    category = 'Помилки CS1: Сторінки з посиланнями на джерела з access-date і без URL',
    hidden = false },
  err_archive_date_missing_url = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;archive-date=</code> вимагає <code class="cs1-code">&#124;archive-url=</code>',
		anchor = 'archive_date_missing_url',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками посилань на джерела з archive-url',
		hidden = false
		},  
  err_archive_missing_date = {
    message = '<code class="cs1-code">&#124;archive-url=</code> вимагає <code class="cs1-code">&#124;archive-date=</code>',
    anchor = 'archive_missing_date',
    category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками посилань на джерела з archive-url',
    hidden = false },
  err_archive_missing_url = {
    message = '<code class="cs1-code">&#124;archive-url=</code> вимагає <code class="cs1-code">&#124;url=</code>',
    anchor = 'archive_missing_url',
    category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками посилань на джерела з archive-url',
    hidden = false },
	err_arxiv_missing = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;arxiv=</code> є обов\'язковим параметром',
		anchor = 'arxiv_missing',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками arXiv',											-- така ж сама як і в bad arxiv
		hidden = false
		},
	err_asintld_missing_asin = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> вимагає <code class="cs1-code">&#124;asin=</code>',	-- $1 є ім'ям параметра
		anchor = 'asintld_missing_asin',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками ASIN TLD',
		hidden = false
		},
	err_bad_arxiv = {
		message = 'Перевірте значення <code class="cs1-code">&#124;arxiv=</code>',
		anchor = 'bad_arxiv',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками arXiv',
		hidden = false
		},
	err_bad_asin = {
		message = 'Перевірте значення <code class="cs1-code">&#124;asin=</code>',
		anchor = 'bad_asin',
		category ='Помилки CS1: Сторінки з помилками ASIN',
		hidden = false
		},
	err_bad_asin_tld = {
		message = 'Перевірте значення <code class="cs1-code">&#124;asin-tld=</code>',
		anchor = 'bad_asin_tld',
		category ='Помилки CS1: Сторінки з помилками ASIN TLD',
		hidden = false
		},
	err_bad_bibcode = {
		message = 'Перевірте $1 <code class="cs1-code">&#124;bibcode=</code>',		-- $1 є детальним описом повідомлення про помлку
		anchor = 'bad_bibcode',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками bibcode',
		hidden = false
		},
	err_bad_biorxiv = {
		message = 'Перевірте значення <code class="cs1-code">&#124;biorxiv=</code>',
		anchor = 'bad_biorxiv',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками bioRxiv',
		hidden = false
		},
	err_bad_citeseerx = {
		message = 'Перевірте значення <code class="cs1-code">&#124;citeseerx=</code>',
		anchor = 'bad_citeseerx',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками citeseerx',
		hidden = false
		},
--	err_bad_date = {
--		message = 'Перевірте значення дати у: $1',									-- $1 є списком назв параметрів
--		anchor = 'bad_date',
--		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками дати',
--		hidden = false
--		}, (додано буде в наступних оновленнях)
  err_bad_doi = {
    message = 'Перевірте значення <code class="cs1-code">&#124;doi=</code>',
    anchor = 'bad_doi',
    category = 'Сторінки з помилками DOI',
    hidden = false },
	err_bad_hdl = {
		message = 'Перевірте значення <code class="cs1-code">&#124;hdl=</code>',
		anchor = 'bad_hdl',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками HDL',
		hidden = false
		},
  err_bad_isbn = {
    message = 'Перевірте значення <code class="cs1-code">&#124;isbn=</code>: $1',
    anchor = 'bad_isbn',
    category = 'Сторінки з помилками ISBN',
    hidden = false },
  err_bad_ismn = {
		message = 'Перевірте значення <code class="cs1-code">&#124;ismn=</code>',
		anchor = 'bad_ismn',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками ISMN',
		hidden = false
		},
	err_bad_issn = {
		message = 'Перевірте значення <code class="cs1-code">&#124;$1issn=</code>',	-- $1 є 'e' або '' для eissn або issn
		anchor = 'bad_issn',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками ISSN',
		hidden = false
		},
	err_bad_jfm = {
		message = 'Перевірте значення <code class="cs1-code">&#124;jfm=</code>',
		anchor = 'bad_jfm',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками JFM',
		hidden = false
		},
	err_bad_jstor = {
		message = 'Перевірте значення <code class="cs1-code">&#124;jstor=</code>',
		anchor = 'bad_jstor',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками JSTOR',
		hidden = false
		},
	err_bad_lccn = {
		message = 'Перевірте значення <code class="cs1-code">&#124;lccn=</code>',
		anchor = 'bad_lccn',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками LCCN',
		hidden = false
		},
	err_bad_medrxiv = {
		message = 'Перевірте значення <code class="cs1-code">&#124;medrxiv=</code>',
		anchor = 'bad_medrxiv',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками medRxiv',
		hidden = false
		},
	err_bad_mr = {
		message = 'Перевірте значення <code class="cs1-code">&#124;mr=</code>',
		anchor = 'bad_mr',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками MR',
		hidden = false
		},
	err_bad_oclc = {
		message = 'Перевірте значення <code class="cs1-code">&#124;oclc=</code>',
		anchor = 'bad_oclc',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками OCLC',
		hidden = false
		},
  err_bad_ol = {
    message = 'Перевірте значення <code class="cs1-code">&#124;ol=</code>',
    anchor = 'bad_ol',
    category = 'Сторінки з помилками OL',
    hidden = false },
  err_bad_osti = {
		message = 'Перевірте значення <code class="cs1-code">&#124;osti=</code>',
		anchor = 'bad_osti',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками OSTI',
		hidden = false
		},  
  err_bad_paramlink = {														-- для |title-link=, |author/editor/translator-link=, |series-link=, |episode-link=
		message = 'Перевірте значення <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',		-- $1 є ім'ям параметра
		anchor = 'bad_paramlink',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками використання параметра link',
		hidden = false
		},
	err_bad_pmc = {
		message = 'Перевірте значення <code class="cs1-code">&#124;pmc=</code>',
		anchor = 'bad_pmc',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками PMC',
		hidden = false
		},
	err_bad_pmid = {
		message = 'Перевірте значення <code class="cs1-code">&#124;pmid=</code>',
		anchor = 'bad_pmid',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками PMID',
		hidden = false
		},
	err_bad_rfc = {
		message = 'Перевірте значення <code class="cs1-code">&#124;rfc=</code>',
		anchor = 'bad_rfc',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками RFC',
		hidden = false
		},
	err_bad_s2cid = {
		message = 'Перевірте значення <code class="cs1-code">&#124;s2cid=</code>',
		anchor = 'bad_s2cid',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками S2CID',
		hidden = false
		},
	err_bad_sbn = {
		message = 'Перевірте значення <code class="cs1-code">&#124;sbn=</code>: $1',	-- $1 є детальним описом повідомлення про помлку
		anchor = 'bad_sbn',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками SBN',
		hidden = false
		},
	err_bad_ssrn = {
		message = 'Перевірте значення <code class="cs1-code">&#124;ssrn=</code>',
		anchor = 'bad_ssrn',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками SSRN',
		hidden = false
		},
  err_bad_url = {
    message = 'Перевірте схему <code class="cs1-code">&#124;url=</code>',
    anchor = 'bad_url',
    category = 'Сторінки з помилками URL',
    hidden = false },
	err_bad_usenet_id = {
		message = 'Перевірте значення <code class="cs1-code">&#124;message-id=</code>',
		anchor = 'bad_message_id',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками message-id',
		hidden = false
		},
	err_bad_zbl = {
		message = 'Перевірте значення <code class="cs1-code">&#124;zbl=</code>',
		anchor = 'bad_zbl',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками Zbl',
		hidden = false
		},
  err_bare_url_missing_title = {
    message = 'Пропущений або порожній <code class="cs1-code">&#124;title=</code>',
    anchor = 'bare_url_missing_title',
    category = 'Сторінки з URL без назв',
    hidden = false },
  err_biorxiv_missing = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;biorxiv=</code> є обов\'язковим параметром',
		anchor = 'biorxiv_missing',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками bioRxiv',										-- така ж сама як і в bad bioRxiv
		hidden = false
		},
	err_chapter_ignored = {
		message = 'Проігноровано <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',			-- $1 is parameter name
		anchor = 'chapter_ignored',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з проігнорованим параметром chapter',
		hidden = false
		},
  err_citation_missing_title = {
    message = 'Пропущений або порожній <code class="cs1-code">&#124;title=</code>',
    anchor = 'citation_missing_title',
    category = 'Сторінки з посиланнями на джерела без назв',
    hidden = false },
  err_citeseerx_missing = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;citeseerx=</code> є обов\'язковим параметром',
		anchor = 'citeseerx_missing',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками citeseerx',										-- така ж сама як і в bad citeseerx
		hidden = false
		},  
  err_cite_web_url = {
    message = 'Пропущений або порожній <code class="cs1-code">&#124;url=</code>',
    anchor = 'cite_web_url',
    category = 'Сторінки з посиланнями на web-джерела без URL',
    hidden = false },
  err_class_ignored = {
		message = 'Проігноровано <code class="cs1-code">&#124;class=</code>',
		anchor = 'class_ignored',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками використання параметра class',
		hidden = false
		},
	err_deprecated_params = {
		message = 'Cite використовує застарілий параметр <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',	-- $1 є ім'ям параметра
		anchor = 'deprecated_params',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з посиланнями на джерела зі застарілими параметрами',
		hidden = false
		},
	err_disp_name = {
		message = 'Недійсний <code class="cs1-code">&#124;$1=$2</code>',			-- $1 є ім'ям параметра $2 є значенням параметру
		anchor = 'disp_name',
		category = 'Помилки CS1:Сторінки з недійсним значенням параметра display-names',
		hidden = false,
		},
	err_doibroken_missing_doi = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> вимагає <code class="cs1-code">&#124;doi=</code>',	-- $1 є ім'ям параметра
		anchor = 'doibroken_missing_doi',
		category = 'Сторінки з помилками DOI',
		hidden = false
		},
	err_embargo_missing_pmc = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> вимагає <code class="cs1-code">&#124;pmc=</code>',	-- $1 є ім'ям параметра
		anchor = 'embargo_missing_pmc',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками використання параметра PMC embargo',
		hidden = false
		},
  err_empty_citation = {
    message = 'Порожнє посилання на джерело',
    anchor = 'empty_citation',
    category = 'Сторінки з порожніми посиланнями на джерела',
    hidden = false },
	err_etal = {
		message = 'Явне використання «та ін.» у: <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',	-- $1 є ім'ям параметра
		anchor = 'explicit_et_al',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з явним використання та ін.',
		hidden = false
		},
	err_extra_pages = {
    message = 'Зайве <code class="cs1-code">&#124;pages=</code> або <code class="cs1-code">&#124;at=</code>',
    anchor = 'extra_pages',
    category = 'Сторінки з посиланнями на джерела з суперечливими параметрами сторінок',
    hidden = false },
  err_extra_text_pages = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> має зайвий текст',		-- $1 є ім'ям параметра
		anchor = 'extra_text_pages',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з посиланнями на джерела із зайвим тексту у параметрі pages',
		hidden = false,
		},  
	err_first_missing_last = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> з пропущеним <code class="cs1-code">&#124;$2=</code>',	-- $1 є псевдонімом first, $2 є відповідним псевдонімом last
		anchor = 'first_missing_last',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з пропущеним ім\'ям',									-- author, contributor, editor, interviewer, translator
		hidden = false
		},
	err_format_missing_url = {
    message = '<code class="cs1-code">&#124;format=</code> вимагає <code class="cs1-code">&#124;url=</code>',
    anchor = 'format_missing_url',
    category = 'Сторінки з посиланнями на джерела з format і без URL',
    hidden = false },
  --err_generic_name = {
	--	message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> має загальну ім\'я',	-- $1 є ім'ям параметра
	--	anchor = 'generic_name',
	--	category = 'Помилки CS1: Сторінки із загальною ім\'я ',
	--	hidden = false,
	--	},
	err_generic_title = {
		message = 'Cite використоує загальну назву',
		anchor = 'generic_title',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки із загальною назвою',
		hidden = false,
		},
  err_invalid_param_val = {
		message = 'Недійсний <code class="cs1-code">&#124;$1=$2</code>',			-- $1 є ім'ям параметра $2 є значенням параметру
		anchor = 'invalid_param_val',
		category = 'Помилки CS1:Сторінки з недійсним значенням параметра',
		hidden = false
		},
	err_medrxiv_missing = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;medrxiv=</code> є обов\'язковим параметром',
		anchor = 'medrxiv_missing',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками medRxiv',										-- така ж сама як і в bad medRxiv
		hidden = false
		},
	err_missing_name = {
		message = 'Пропущено <code class="cs1-code">&#124;$1$2=</code>',			-- $1 є видозміненим NameList; $2 є лічильникомr
		anchor = 'missing_name',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з пропущеним ім\'ям',									-- author, contributor, editor, interviewer, translator
		hidden = false
		},
	err_param_access_requires_param = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1-access=</code> вимагає <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',	-- $1 є ім'ям параметра
		anchor = 'param_access_requires_param',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками використання параметра param-access',
		hidden = false
		},
	err_parameter_ignored = {
    message = 'Проігноровано невідомий параметр <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',
    anchor = 'parameter_ignored',
    category = 'Сторінки з посиланнями на джерела з параметрами, що не підтримуються',
    hidden = false },
  err_parameter_ignored_suggest = {
    message = 'Проігноровано невідомий параметр <code class="cs1-code">&#124;$1=</code> (можливо, <code class="cs1-code">&#124;$2=</code>?)',
    anchor = 'parameter_ignored_suggest',
    category = 'Сторінки з посиланнями на джерела з параметрами, що не підтримуються',
    hidden = false },
	err_periodical_ignored = {
		message = 'Проігноровано <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',			-- $1 є ім'ям параметра
		anchor = 'periodical_ignored',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з проігнорованим параметром periodical',
		hidden = false
		},
  err_redundant_parameters = {
    message = 'Вказано більш, ніж один $1',
    anchor = 'redundant_parameters',
    category = 'Сторінки з посиланнями на джерела з зайвими параметрами',
    hidden = false },  
	err_script_parameter = {
		message = 'Недійсний <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>: $2',		-- $1 є назвою параметра $2 є мовним кодом письма або детальною інформацією про помилку
		anchor = 'script_parameter',
		category = 'Помилки CS1:Сторінки з недійсним значенням параметра script',
		hidden = false
		},
	err_ssrn_missing = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;ssrn=</code> є обов\'язковим параметром',
		anchor = 'ssrn_missing',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками SSRN',
		hidden = false
		},
	err_text_ignored = {
    message = 'Текст «$1» проігноровано',
    anchor = 'text_ignored',
    category = 'Сторінки з посиланнями на джерела з параметрами без назв',
    hidden = false },
  err_trans_missing_title = {
    message = '<code class="cs1-code">&#124;trans-$1=</code> вимагає <code class="cs1-code">&#124;$1=</code> або <code class="cs1-code">&#124;script-$1=</code>',
    anchor = 'trans_missing_title',
    category = 'Сторінки з посиланнями на джерела з перекладеними назвами без оригіналу',
    hidden = false },
  err_trans_missing_quote = {
    message = '<code class="cs1-code">&#124;trans-quote=</code> вимагає <code class="cs1-code">&#124;quote=</code> або <code class="cs1-code">&#124;script-quote=</code>',
    anchor = 'trans_missing_quote',
    category = 'Помилки CS1:Сторінки з посиланнями на джерела з перекладеними цитатами без оригіналу',
    hidden = false },
  err_param_unknown_empty = {
		message = 'Cite має пуст$3 невідом$3 параметр$1: $2',						-- $1 є «и» або пустим рядком; $2 є списком пустих невідомих параметрів; $3 є «і» або «ий»
		anchor = 'param_unknown_empty',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з посиланнями на джерела з пустими невідомими параметрами',
		hidden = false
		},  
	err_vancouver = {
		message = 'Помилка стилю Ванкувера: $1 в імені $2',						-- $1 є описом помилки, $2 є н-те ім'я
		anchor = 'vancouver',
		category = 'Помилки CS1: Сторінки з помилками стилю Ванкувера',
		hidden = false
		},
  err_wikilink_in_url = {
    message = 'Назва URL містить вбудоване вікіпосилання',
    anchor = 'wikilink_in_url',
    category = 'Сторінки з посиланнями на джерела, що мають вікіпосилання у назвах URL',
    hidden = false },
    
--[[--------------------------< M A I N T >-------------------------------------

повідомлення обслуговування не мають значень у пареметрі message (message = nil); в інакшому випадку
структура така сама як у повідомлення про помилку

]]
	maint_archived_copy = {
		message = nil,
		anchor = 'archived_copy',
		category = 'Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title',
		hidden = true,
		},
	maint_bibcode = {
		message = nil,
		anchor = 'bibcode',
		category = 'Обслуговування CS1: Сторінки з bibcode, який містить тимчасовий ідентифікатор',
		hidden = true,
		},
	maint_bot_unknown = {
		message = nil,
		anchor = 'bot:_unknown',
		category = 'Обслуговування CS1: bot: Сторінки з посиланнями на джерела, де статус оригінального URL невідомий',
		hidden = true,
		},
	maint_doi_ignore = {
		message = nil,
		anchor = 'doi_ignore',
		category = 'Обслуговування CS1: Сторінки із проігнорованими помилками DOI',
		hidden = true,
		},
	maint_doi_inactive = {
		message = nil,
		anchor = 'doi_inactive',
		category = 'Обслуговування CS1: Сторінки із неактивним DOI',
		hidden = true,
		},
	maint_doi_inactive_dated = {
		message = nil,
		anchor = 'doi_inactive_dated',
		category = 'Обслуговування CS1: Сторінки із неактивним DOI станом на $2$3$1',						-- $1 є роком, $2 є назвою місяця або пустим рядком, $3 є пробілом або пустим рядком
		hidden = true,
		},
	maint_doi_unflagged_free = {
		message = nil,
		anchor = 'doi_unflagged_free',
		category = 'Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом',
		hidden = true,
		},
	maint_isbn_ignore = {
		message = nil,
		anchor = 'ignore_isbn_err',
		category = 'Обслуговування CS1: Сторінки із проігнорованими помилками ISBN',
		hidden = true,
		},
	maint_issn_ignore = {
		message = nil,
		anchor = 'ignore_issn',
		category = 'Обслуговування CS1: Сторінки із проігнорованими помилками ISSN',
		hidden = true,
		},
	maint_jfm_format = {
		message = nil,
		anchor = 'jfm_format',
		category = 'Обслуговування CS1: Сторінки з JFM з іншим форматом',
		hidden = true,
		},
	maint_mr_format = {
		message = nil,
		anchor = 'mr_format',
		category = 'Обслуговування CS1: Сторінки з MR з іншим форматом',
		hidden = true,
		},
	maint_pmc_embargo = {
		message = nil,
		anchor = 'embargo',
		category = 'Обслуговування CS1: Сторінки з PMC, в якого вийшов термін ембарго',
		hidden = true,
		},
	maint_pmc_format = {
		message = nil,
		anchor = 'pmc_format',
		category = 'Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом',
		hidden = true,
		},
	maint_postscript = {
		message = nil,
		anchor = 'postscript',
		category = 'Обслуговування CS1: Сторінки зі значенням параметра postscript, що збігається зі стандартним значенням в обраному режимі',
		hidden = true,
		},
	maint_unfit = {
		message = nil,
		anchor = 'unfit',
		category = 'Обслуговування CS1:Сторінки з посиланнями на джерела, що мають непридатні URL',
		hidden = true,
		},
	maint_untitled = {
		message = nil,
		anchor = 'untitled',
		category = 'Обслуговування CS1: Сторінки з неназвною переіодикою',
		hidden = true,
		},
	maint_url_status = {
		message = nil,
		anchor = 'url_status',
		category = 'Обслуговування CS1: Сторінки з параметром url-status, але без параметра archive-url',
		hidden = true,
		},
	maint_zbl = {
		message = nil,
		anchor = 'zbl',
		category = 'Обслуговування CS1: Сторінки з Zbl, який містить тимчасовий ідентифікатор',
		hidden = true,
		},
		
}

--[[--------------------------< I D _ L I M I T S _ D A T A _ T >----------------------------------------------

стягує ліміти id для певних ідентифікаторів з c:Data:CS1/Identifier limits.tab. Це джерело є файлом даних 
json tabular, що обслуговується на сховищі вікіпедії. Перетворює формат json на таблицю з парами k/v.

Значення з <id_limits_data_t> використані, щоб встановити handle.id_limit.

]]

local id_limits_data_t = {};
for _, limit_t in ipairs (mw.ext.data.get ("CS1/Identifier limits.tab").data) do
	id_limits_data_t[limit_t[1]] = limit_t[2];									-- <limit[1]> is identifier; <limit[2]> is upper limit for that identifier
end

--[[--------------------------< I D _ H A N D L E R S >--------------------------------------------------------

Нижче містяться список значень для різних визначених ідентифікаторів. Для кожного
ідентифікатора ми визначаємо різну інформацію, необхідну для правильного відображення
ідентифікатора в посиланні на джерела.

	parameters: список псевдонімів параметра для цього ідентифікатора; перша у списку назва є канонічною назвою
	link: назва статті Вікіпедії
	redirect: місцеве перенаправлення на місцеву назву статті Вікіпедії; у en.wiki, 'ISBN (identifier)' є перенаправленням на 'International Standard Book Number'
	q: число q Вікіданих для ідентифікатора
	label: текст, що йде перед ідентифікатором; він посилається на статтю Вікіпедії (у цій послідовності):
		перенаправлення з id_handlers['<id>'].redirect коли use_identifier_redirects є true
		назва статті, що надана Вікіданими для місцевої вікі з id_handlers['<id>'].q
		назва місцевої статті з id_handlers['<id>'].link
	prefix: перша частина URL, що буде з'єднана з другою частиною, яка зазвичай містить ідентифікатор
	suffix: необов'язкова третя частина, що додається після ідентифікатора
	encode: true, якщо URI повинен закодувати відсотки; в іншому випадку false
	COinS: посилання на ідентифікатор або ключове слово для використання в COinS:
		для ідентифікаторів, що зареєстровані у info-uri.info, використовуйте: info:.... де '...' є відвідною назвою (label) ідентифікатора 
		для ідентифікаторів, що мають ключові слова COinS, використовуйте ключові слова: rft.isbn, rft.issn, rft.eissn
		для |asin= та |ol=, які вимагають формування в одне ціле, використовуйте ключове слово: url
		для інших, де створюється URL, використовуючи значення в prefix/suffix та #label, використовуйте ключове слово: pre (не перевіряється; будь-який інший текст, ніж 'info', 'rft' або 'url', працюватиме тут)
		встановіть nil, щоб лишити ідентифікатор поза межами COinS
	separator: символ або текст між label та ідентифікатором у зображуваному посиланні на джерела
	id_limit: для тих ідентифікаторів зі встановленими обмеженнями, ця властивість містить верхню межу ліміту
	access: використовуйте цей параметр, щоб встановити рівень доступу для всіх використань цього ідентифікатора.
		значення має бути дійсним рівнем доступу для ідентифікатора (дивіться ['id-access'] у цьому файлі).
	custom_access: щоб увімкнути користувацький рівень доступу для ідентифікатора, зазначте назву параметру, що
		буде керувати встановленням рівнів (зазвичай 'id-access')
	custom_access_uk: українські назви для параметрів, що зазначені в custom_access	
		
]]

local id_handlers = {
	['ARXIV'] = {
		parameters = {'arxiv', 'ARXIV', 'eprint'},
		link = 'arXiv',
		redirect = 'arXiv (ідентифікатор)',
		q = 'Q118398',
		label = 'arXiv',
		prefix = 'https://arxiv.org/abs/',
		encode = false,
		COinS = 'info:arxiv',
		separator = ':',
		access = 'free',														-- вільний до перегляду
		},
	['ASIN'] = {
		parameters = { 'asin', 'ASIN' },
		link = 'Amazon Standard Identification Number',
		redirect = 'ASIN (ідентифікатор)',
		q = 'Q1753278',
		label = 'ASIN',
		prefix = 'https://www.amazon.',
		COinS = 'url',
		separator = '&nbsp;',
		encode = false;
		},
	['BIBCODE'] = {
		parameters = {'bibcode', 'BIBCODE'},
		link = 'Bibcode',
		redirect = 'Bibcode (ідентифікатор)',
		q = 'Q25754',
		label = 'Bibcode',
		prefix = 'https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/',
		encode = false,
		COinS = 'info:bibcode',
		separator = ':',
		custom_access = 'bibcode-access', 
		custom_access_uk = 'доступ-до-bibcode',
		},
	['BIORXIV'] = {
		parameters = {'biorxiv'},
		link = 'bioRxiv',
		redirect = 'bioRxiv (ідентифікатор)',
		q = 'Q19835482',
		label = 'bioRxiv',
		prefix = 'https://doi.org/',
		COinS = 'pre',															-- використовує значення префіксу
		access = 'free',														-- вільний до перегляду
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		},
	['CITESEERX'] = {
		parameters = {'citeseerx'},
		link = 'CiteSeerX',
		redirect = 'CiteSeerX (ідентифікатор)',
		q = 'Q2715061',
		label = 'CiteSeerX',
		prefix = 'https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=',
		COinS = 'pre',															-- використовує значення префіксу
		access = 'free',														-- вільний до перегляду
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		},
	['DOI'] = {																	-- Використовується InternetArchiveBot
		parameters = { 'doi', 'DOI'},
		link = 'Цифровий ідентифікатор об\'єкта',
		redirect = 'doi (ідентифікатор)',
		q = 'Q25670',
		label = 'doi',
		prefix = 'https://doi.org/',
		COinS = 'info:doi',
		separator = ':',
		encode = true,
		custom_access = 'doi-access', 
		custom_access_uk = 'доступ-до-doi',
		},
	['EISSN'] = {
		parameters = {'eissn', 'EISSN'},
		link = 'International Standard Serial Number#Electronic ISSN',
		redirect = 'eISSN (ідентифікатор)',
		q = 'Q46339674',
		label = 'eISSN',
		prefix = 'https://www.worldcat.org/issn/',
		COinS = 'rft.eissn',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		},
	['HDL'] = {
		parameters = { 'hdl', 'HDL' },
		link = 'Handle System',
		redirect = 'hdl (ідентифікатор)',
		q = 'Q3126718',
		label = 'hdl',
		prefix = 'https://hdl.handle.net/',
		COinS = 'info:hdl',
		separator = ':',
		encode = true,
		custom_access = 'hdl-access', 
		custom_access_uk = 'доступ-до-hdl',
		},
	['ISBN'] = {																-- Використовується InternetArchiveBot
		parameters = {'isbn', 'ISBN', 'isbn13', 'ISBN13'},
		link = 'International Standard Book Number',
		redirect = 'ISBN (ідентифікатор)',
		q = 'Q33057',
		label = 'ISBN',
		prefix = 'Special:BookSources/',
		COinS = 'rft.isbn',
		separator = '&nbsp;',
		},
	['ISMN'] = {
		parameters = {'ismn', 'ISMN'},
		link = 'International Standard Music Number',
		redirect = 'ISMN (ідентифікатор)',
		q = 'Q1666938',
		label = 'ISMN',
		prefix = '',															-- зараз не використовується;
		COinS = nil,															-- nil, бо не можнмо використати pre, rft чи info:
		separator = '&nbsp;',
		},
	['ISSN'] = {
		parameters = {'issn', 'ISSN'},
		link = 'International Standard Serial Number',
		redirect = 'ISSN (ідентифікатор)',
		q = 'Q131276',
		label = 'ISSN',
		prefix = 'https://www.worldcat.org/issn/',
		COinS = 'rft.issn',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		},
	['JFM'] = {
		parameters = {'jfm', 'JFM'},
		link = 'Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik',
		redirect = 'JFM (ідентифікатор)',
		q = '',
		label = 'JFM',
		prefix = 'https://zbmath.org/?format=complete&q=an:',
		COinS = 'pre',															-- використовує значення префіксу
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		},
	['JSTOR'] = {
		parameters = {'jstor', 'JSTOR'},
		link = 'JSTOR',
		redirect = 'JSTOR (ідентифікатор)',
		q = 'Q1420342',
		label = 'JSTOR',
		prefix = 'https://www.jstor.org/stable/',
		COinS = 'pre',															-- використовує значення префіксу
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		custom_access = 'jstor-access', 
		custom_access_uk = 'доступ-до-jstor',
		},
	['LCCN'] = {
		parameters = {'lccn', 'LCCN'},
		link = 'Library of Congress Control Number',
		redirect = 'LCCN (ідентифікатор)',
		q = 'Q620946',
		label = 'LCCN',
		prefix = 'https://lccn.loc.gov/',
		COinS = 'info:lccn',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		},
	['MEDRXIV'] = {
		parameters = {'medrxiv'},
		link = 'medRxiv',
		redirect = 'medRxiv (ідентифікатор)',
		q = 'Q58465838',
		label = 'medRxiv',
		prefix = 'https://www.medrxiv.org/content/',
		COinS = 'pre',															-- використовує значення префіксу
		access = 'free',														-- вільний до перегляду
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		},
	['MR'] = {
		parameters = {'mr', 'MR'},
		link = 'Mathematical Reviews',
		redirect = 'MR (ідентифікатор)',
		q = 'Q211172',
		label = 'MR',
		prefix = 'https://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=',
		COinS = 'pre',															-- використовує значення префіксу
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		},
	['OCLC'] = {
		parameters = {'oclc', 'OCLC'},
		link = 'OCLC',
		redirect = 'OCLC (ідентифікатор)',
		q = 'Q190593',
		label = 'OCLC',
		prefix = 'https://www.worldcat.org/oclc/',
		COinS = 'info:oclcnum',
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		id_limit = id_limits_data_t.OCLC or 0,
		},
	['OL'] = {
		parameters = { 'ol', 'OL' },
		link = 'Open Library',
		redirect = 'OL (ідентифікатор)',
		q = 'Q1201876',
		label = 'OL',
		prefix = 'https://openlibrary.org/',
		COinS = 'url',
		separator = '&nbsp;',
		encode = true,
		custom_access = 'ol-access', 
		custom_access_uk = 'доступ-до-ol',
		},
	['OSTI'] = {
		parameters = {'osti', 'OSTI'},
		link = 'Office of Scientific and Technical Information',
		redirect = 'OSTI (ідентифікатор)',
		q = 'Q2015776',
		label = 'OSTI',
		prefix = 'https://www.osti.gov/biblio/',
		COinS = 'pre',															-- використовує значення префіксу
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		id_limit = id_limits_data_t.OSTI or 0,
		custom_access = 'osti-access', 
		custom_access_uk = 'доступ-до-osti',
		},
	['PMC'] = {
		parameters = {'pmc', 'PMC'},
		link = 'PubMed Central',
		redirect = 'PMC (ідентифікатор)',
		q = 'Q229883',
		label = 'PMC',
		prefix = 'https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC',
		suffix = '',
		COinS = 'pre',															-- використовує значення префіксу
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		id_limit = id_limits_data_t.PMC or 0,
		access = 'free',														-- вільний до перегляду
		},
	['PMID'] = {
		parameters = {'pmid', 'PMID'},
		link = 'PubMed Identifier',
		redirect = 'PMID (ідентифікатор)',
		q = 'Q2082879',
		label = 'PMID',
		prefix = 'https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/',
		COinS = 'info:pmid',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		id_limit = id_limits_data_t.PMID or 0,
		},
	['RFC'] = {
		parameters = {'rfc', 'RFC'},
		link = 'Request for Comments',
		redirect = 'RFC (ідентифікатор)',
		q = 'Q212971',
		label = 'RFC',
		prefix = 'https://tools.ietf.org/html/rfc',
		COinS = 'pre',															-- використовує значення префіксу
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		id_limit = id_limits_data_t.RFC or 0,
		access = 'free',														-- вільний до перегляду
		},
	['SBN'] = {
		parameters = {'sbn', 'SBN'},
		link = 'Standard Book Number',											-- перенаправляє на International_Standard_Book_Number#History
		redirect = 'SBN (ідентифікатор)',
		label = 'SBN',
		prefix = 'Special:BookSources/0-',										-- префікс має нулі на початку, що необхідні для перетворення 9-значного sbn на 10-значний isbn
		COinS = nil,															-- nil, бо не можнмо використати pre, rft чи info:
		separator = '&nbsp;',
		},
	['SSRN'] = {
		parameters = {'ssrn', 'SSRN'},
		link = 'Social Science Research Network',
		redirect = 'SSRN (ідентифікатор)',
		q = 'Q7550801',
		label = 'SSRN',
		prefix = 'https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=',
		COinS = 'pre',															-- використовує значення префіксу
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		id_limit = id_limits_data_t.SSRN or 0,
		custom_access = 'ssrn-access',
		custom_access_uk = 'доступ-до-ssrn'
		},
	['S2CID'] = {
		parameters = {'s2cid', 'S2CID'},
		link = 'Semantic Scholar',
		redirect = 'S2CID (ідентифікатор)',
		q = 'Q22908627',
		label = 'S2CID',
		prefix = 'https://api.semanticscholar.org/CorpusID:',
		COinS = 'pre',															-- використовує значення префіксу
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		id_limit = id_limits_data_t.S2CID or 0,
		custom_access = 's2cid-access',
		custom_access_uk = 'доступ-до-s2cid'
		},
	['USENETID'] = {
		parameters = {'message-id'},
		link = 'Usenet',
		redirect = 'Usenet (ідентифікатор)',
		q = 'Q193162',
		label = 'Usenet:',
		prefix = 'news:',
		encode = false,
		COinS = 'pre',															-- використовує значення префіксу
		separator = '&nbsp;',
		},
	['ZBL'] = {
		parameters = {'zbl', 'ZBL' },
		link = 'Zentralblatt MATH',
		redirect = 'Zbl (ідентифікатор)',
		q = 'Q190269',
		label = 'Zbl',
		prefix = 'https://zbmath.org/?format=complete&q=an:',
		COinS = 'pre',															-- використовує значення префіксу
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		},
	}

return {
	use_identifier_redirects = use_identifier_redirects,						-- булеві значення в налаштуваннях, що вгорі цього модуля
	enable_sort_keys = enable_sort_keys,
	
	name_space_sort_keys = name_space_sort_keys,
	aliases = aliases, 
	special_case_translation = special_case_translation,
	date_names = date_names,
	defaults = defaults,
	err_msg_supl = err_msg_supl,
	error_conditions = error_conditions,
	et_al_patterns = et_al_patterns,
	id_handlers = id_handlers,
	indic_script = indic_script,
	keywords_lists = keywords_lists,
	keywords_xlate = keywords_xlate,
	known_free_doi_registrants_t = build_free_doi_registrants_table(),
	messages = messages,
	prop_cats = prop_cats,
	presentation = presentation,
	single_letter_2nd_lvl_domains_t = single_letter_2nd_lvl_domains_t,
	stripmarkers = stripmarkers,
	script_lang_codes = script_lang_codes,
	lang_tag_remap = lang_tag_remap,
	supported_langauge_codes = supported_langauge_codes,
	language_table = language_table,
	this_wiki_code = this_wiki_code,
	title_types = title_types,
	vol_iss_pg_patterns = vol_iss_pg_patterns,
	uncategorized_namespaces = uncategorized_namespaces_t,
	uncategorized_subpages = uncategorized_subpages,
	
	inter_wiki_map = inter_wiki_map,
	mw_languages_by_tag_t = mw_languages_by_tag_t,
	
	citation_class_map_t = citation_class_map_t
};