Користувач:Романюк-Огірко Леся

Матеріал з Вікіцитат
Перейти до навігації Перейти до пошуку

У 1979 р. закінчила Львівський політехнічний інститут спеціальність «Хімічна технологія скла та ситалів» з присвоєнням кваліфікації інженера, хіміка-технолога.Кандидат хімічних наук з 1998 року. Кандидатську дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Державного університету «Львівська політехніка».Основні етапи педагогічної і науково-педагогічної діяльності в Українській академії друкарства:асистент кафедри хімії — з 1991 року;старший викладач кафедри поліграфічного матеріалознавства та хімії — з 2001 р.;доцент кафедри поліграфічного матеріалознавства та хімії — з 2003 року . Читає лекції з дисципліни «Основи хімії та біології для реставраційних процесів» для студентів спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» факультету видавничо-поліграфічних інформаційних технологій (ВПІТ). Проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Хімія», «Органічна хімія», «Поліграфічне матеріалознавство» .

Має 47 публікацій, з яких: 44 — наукового, 3 — навчально-методичного характеру.

Основні праці Ефремкин А. Ф., Иванов В. Б., Романюк А. П., Шибанов В. В. Структурные особенности диенстирольных термоэластопластов, модифицированных мономерами // Ж. ВМС. А. 1990. Т. 32. №9, с. 1995 – 2001. Иванов В. Б., Романюк А. П., Шибанов В. В. Кинетика полимеризации в диен¬стирольных блок-сополимерах // Ж. ВМС. 1993 г. Т. 35. №2, с. 119-124. Ван-Чин-Сян Ю. Я., Романюк О. П. Дослідження пошарової полімеризації трикомпонентних систем на основі термоеластопласту. Ж. Вісник НУ «Львівська політехніка» №426. Львів. 2001 р., с. 24-28. Авторські свідоцтва, АС, №: 1364052 (1987), 1412491 (1988), 1432920 (1988), 1588166 (1990), 1676364 (1991) та патент на винахід України, UA 60790 (А) (2003). Романюк О П Приведа П I, Льода Л М Самочинний перебiг хiмiчних процесiв та iх вплив на старiння паперовоi основи документив // Реставрацiя музейних пам'яток в сучасних умовах: Проблеми та шляхи iх вирiшення: IV Мiжнар. наук.-практ. конф.: Тези доп., Киiв, 20-23 травня 2003 р . - Киiв . - 2003 . - C. 118-119 . Романюк Олександра Петрівна. Кінетика фотоініційованої полімеризації в полімерних матрицях термоеластопластів: Дис... канд. хім. наук: 02.00.06 / Українська академія друкарства. - Л., 1998. - 149л. - Бібліогр.: л. 127-149. Романюк О. П. Методичні вказівки до практичної роботи з дисципліни «Основи хімії та біології для реставраційних процесів» для студентів спеціальності 7.020502 «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво». Тема практичної роботи «Визначення напрямку самочинного перебігу хімічних реакцій». Методичні вказівки. Львів, УАД, 2002, с. 28. Романюк О. П., Льода Л. М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи хімії та біології для реставраційних процесів» для студентів спеціальності 7.020502 «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво». Методичні вказівки. Львів, УАД, 2003, с. 36. Романюк О. П. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з хімії. Методичні вказівки. Львів, ПТ УАД, 2004. Науковий інтерес: хімія, полімери, деструкція, реставрація, матеріали. Викладає дисципліни: хімія, матеріалознавство.

Результати науково-методичних досліджень доповідалися на: ІІІ Всесоюзній конференції з хімії та фізхімії олігомерів. 1986 р.; ІІІ Всесоюзній конференції молодих вчених. Москва. 1986 р.; Всесоюзній нараді «Полимеры литьевой полимеризации». Москва. 1987 р.; Всесоюзній нараді «Фотохимически отверждаемые композиции и применение их в народном хозяйстве». Перм. 1987 р.; 5 Всесоюзна конференція «Бессеребряные и необычные фотографические процессы». Суздаль. 1988 р.; VI Всесоюзній нараді з фотохімії. Новосибірськ. 1989 р.; XTH Anniversary Simposium Polymers’89 Abstracts October 5-7. 1989 р.; VI Всесоюзній конференції молодих вчених з фізхімії «Физхимия – 90». Москва. 1990 р.; VII Республіканській конференції з ВМС. Київ — Рубіжне. 1991 р.; Міжнародній конференції з фотохімії. Київ. 1992 р.; I Симпозіумі хімічної комісії НТШ. Львів. 1993 р.; Науково-практичній конференції УАД і хімічної комісії НТШ «Львівські хімічні читання». Львів. ЛДУ. 1995 р.; IV Міжнародній науково-практичній конференції. Реставрація музейних пам’яток в сучасних умовах. Проблеми та шляхи їх вирішення. 20-23 травня 2003 р. —Київ; VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Наука і освіта — 2004», 10-25 лютого 2004 р. — Дніпропетровськ, с.