Перейти до вмісту

Карнавальна ніч

Матеріал з Вікіцитат
Вікіпедія
Вікіпедія


  •  

Товариші! Є настанова весело зустріти новий рік! Ми маємо провести наш новорічний вечір так, аби ніхто б нічого б не міг був сказати.

 

Товарищи! Есть установка весело встретить новый год! Мы должны провести наш новогодний вечер так, чтобы никто бы ничего бы не мог сказать.

  •  

— От тут товаришка Крилова запланувала: Дід Мороз — один, сніжинок — тридцять одиниць. А потім, Баба Яга та Коти в чоботях. От котів я в кошторисі запланував, а на чоботи грошей нема.
— То що ж Ви пропонуєте?
— Урізати.
— Чого?
— Котів…
— Правильно, котів уріжте до мінімуму.

 

— Вот тут товарищем Крыловой запланированы: Дед Мороз — один, снежинок — тридцать единиц. А потом, Баба Яга и Коты в сапогах. Так вот, коты у меня, в смете, запланированы, а на сапоги денег нет.
— Ну, так что Вы предлагаете?
— Урезать.
— Чего?
— Котов…
— Правильно, котов урезать до минимума.

  •  

— Бабу-Ягу зі сторони не братимемо — виховаємо в своєму колективі.
— Спробуємо…

 

— Бабу-Ягу со стороны брать не будем — воспитаем в своём коллективе.
— Попытаемся…

  •  

— Але ж так танець поставили.
— Нехай переставлять.

 

— Но ведь танец так поставлен.
— Переставьте.

  •  

Шкода, картини не взяли, за переліком, «Ведмеді на відпочинку». — Серафім Іванович мав на увазі репродукції картини І. І. Шишкіна «Ранок у сосновому лісі»

 

Жаль картины не взяли, по перечислению, «Медведи на отдыхе».

  •  

Ну й дарма, що квартет. Добавте сюди ще людей — буде великий, масовий квартет.

 

Ну и что, что квартет. Добавьте сюда еще людей — будет большой, массовый квартет.

  •  

Доповідач зробить доповідь, коротенько так, хвилин на сорок, більше, я гадаю, не треба…

 

Докладчик сделает доклад, коротенько так, минут на сорок, больше, я думаю, не надо…

  •  

— ВЦРПС. Від замісника… директора Палацу культури Огурцова С. І. Заява!
Тоді як нашим завданням є охоплення трударства культурними заходами, окремі працівники палацу перетворюють його на балаган (крапка!). Спираючись на окремих самодіячів, товаришка Крилова, товариш Кольцов, товариш Усиков та інше несвідоме товариство зробили з вільного вечора бозна що.
Знаючи моє бажання надати вечорові серйозний характер, вищезазначене товариство дозволило собі підірвати мій авторитет, задля чого вони запхали до моєї кишені птицю та інше. Але цього здалося їм мало, і вони, використовуючи моє влучне потрапляння до ящику (правильно!), під виглядом ілюзії провезли мене в цьому ящику повітрям, наражаючи тим на особисту небезпеку як мене, так і багатьох передовиків виробництва, що перебувають у залі, що викликало нездоровий сміх усієї зали.
— Браття, то я мікрофон не вимкнув!
— Доводячи про це до вашого відома, прошу вжити відповідних заходів проти вищезазначеного товариства, де наївно думають, що вони знайшли в моїй особі дурня.
На чому я зупинився?
— На тому, що вони знайшли в Вашій особі дурня.
— Саме так! Крапка.

 

— ВЦСПС. От исполняющего обязанностей… директора Дома культуры Огурцова С. И. Заявление!
В то время, как нашей задачей является охват трудящихся культурными мероприятиями, отдельные работники дома превращают его в балаган (точка!). Опираясь на отдельных участников самодеятельности, товарищ Крылова, товарищ Кольцов, товарищ Усиков и другие несознательные товарищи сделали из свободного вечера неизвестно что.
Зная моё желание придать вечеру сурьёзный характер, вышеназванные т.т. позволили себе подорвать мой авторитет, для чего сунули мне в карман птицу и проч. Но этого показалось им мало, и они, используя моё прямое попадание в ящик, под видом иллюзии провезли меня в этом ящике по воздуху, подвергая тем личной опасности как меня, так и многих передовиков производства, находящихся в зале, что вызвало нездоровый смех всего зала.
— Братцы, это я микрофон не выключил!
— Доведя об этом до вашего сведения, прошу принять соответствующие меры против вышеуказанных т.т., которые очень наивно думают, что они нашли в моём лице дурака.
На чём я остановился?
— На том, что они нашли в Вашем лице дурака.
— Вот именно! Точка.