Безлюдна Ганна Віталіївна

Матеріал з Вікіцитат

Ганна Віталіївна Безлюдна (нар. 1972) — медіа-менеджер, продюсер, заслужений журналіст України[1]. Керівник компанії Inter Media Group[2], член Наглядової ради ПрАТ "Телеканал «Інтер»[3], Голова Федерації роботодавців медійної галузі України[4].

Цитати[ред.]

Про телебачення

 •  

Телебачення має програмувати людинe не на агресію, ненависть і неприйняття, а навпаки — на розуміння і любов. Людські стосунки, з моєї точки зору, набагато важливіше, ніж політичні погляди. Зводити все нашу життя до того, хто за кого - нерозумно, це шлях в нікуди.Телебачення має програмувати людинe не на агресію, ненависть і неприйняття, а навпаки — на розуміння і любов. Людські стосунки, з моєї точки зору, набагато важливіше, ніж політичні погляди. Зводити все нашу життя до того, хто за кого - нерозумно, це шлях в нікуди.

 

Телевидение должно программировать человека не на агрессию, ненависть и неприятие, а наоборот — на понимание и любовь. Человеческие отношения, с моей точки зрения, намного важнее, чем политические взгляды. Сводить всю нашу жизнь к тому, кто за кого — глупо, это путь в никуда. [5]

 •  

Телебачення створює незрозумілий дуже сильний ефект причетності, коли люди одночасно дивляться і переживають якусь одну емоцію, це дуже сильне почуття для людей. Тому ніщо так людей не об'єднує, як телебачення.

 

Телевидение создает необъяснимый очень сильный эффект сопричастности, когда люди одновременно смотрят и переживают какую-то одну эмоцию, это очень сильное чувство для людей. Поэтому ничто так людей не объединяет, как телевидение. [6]


Про стиль керівництва

 •  

Одна з найважливіших якостей хорошого керівника — вміти делегувати повноваження. Самому керувати групою телеканалів «Інтер» неможливо фізично. Це не потрібно. У нас досить великий професійний колектив, я довіряю людям і по-людськи, і професійно, у кожного свої функціональні обов'язки. Я не дублюю чиїсь функції.

 

Одно из самых важных качеств хорошего руководителя – уметь делегировать полномочия. Самому управлять группой телеканалов Интер невозможно физически. Это не нужно. У нас достаточно большой профессиональный коллектив, я доверяю людям и по-человечески, и профессионально, у каждого свои функциональные обязанности. Я не дублирую чьи-то функции.[7]


Про інформаційну війну

 •  

Я не воюю. Я взагалі проти воєн, чесно кажучи. Я в принципі вважаю за краще будь-які ситуації вирішувати не конфліктно. Але якщо людина відстоює свою точку зору, по-перше, вона повинна бути впевнена, що це його точка зору, а не просто сучасний модний тренд і не точка зору оточення. По-друге, завжди потрібно дотримуватися правил пристойності і чути опонента. Якщо ти не чуєш, то точно ніколи не переможеш, бо ніколи ніяка людина не буває права на 100%. Якщо ти не будеш чути іншу сторону, то у тебе немає шансів перемогти, я в цьому впевнена.

 

Я не воюю. Я вообще против войн, честно говоря. Я в принципе предпочитаю любые ситуации решать не конфликтно. Но если человек отстаивает свою точку зрения, во-первых, он должен быть уверен, что это его точка зрения, а не просто современный модный тренд и не точка зрения окружения. Во-вторых, всегда нужно соблюдать правила приличия и слышать оппонента. Если ты не слышишь, то точно никогда не победишь, потому никогда никакой человек не бывает прав на 100%. Если ты не будешь слышать другую сторону, то у тебя нет шансов победить, я в этом уверена.[8]


Про віру в диво

 •  

Дорослим людям сьогодні не вистачає віри в диво. Віра в те, що ти можеш щось змінити в своєму житті, що тобі допоможе Ангел-хранитель або хтось іще — це дуже важливо для людини. Потрібно вірити в себе і в людей, які поруч, і сподіватися на краще.

 

Взрослым людям сегодня не хватает веры в чудо. Вера в то, что ты можешь что-то изменить в своей жизни, что тебе поможет Ангел-хранитель или кто-то еще – это очень важно для человека. Нужно верить в себя и в людей, которые рядом, и надеяться на лучшее.[9]

Про відносини до любові з першого погляду

 •  

У нашому сьогоднішньому житті не вистачає щирості, відкритості. У програмі «Любовь с первого взгляда» на «Інтері» для нас важливо, щоб учасники відкривали свою душу, поділися життєвим досвідом, були щирими. Саме це і привертає увагу людей сьогодні до передачі. Це справжнє життя, тут знімаються реальні люди, які не актори, вони дійсно хочуть познайомитися.

 

В нашей сегодняшней жизни не хватает искренности, открытости. В программе «Любовь с первого взгляда» на «Интере» для нас важно, чтобы участники приоткрывали свою душу, поделись жизненным опытом, были искренними. Именно это и привлекает внимание людей сегодня к передаче. Это настоящая жизнь, тут снимаются реальные люди, не актеры, они действительно хотят познакомиться.[10]


Про терпимість до чужої думки та уміння говорити «ні»

 •  

У людей різні думки, хтось чогось не помічає, хтось з чимось не згоден. В цілому це нормально. Ненормально, коли людину за його думку починають просто труїти або змушувати його поміняти, насильно. З'являються незрозумілі провокації і невиправдані гоніння, не підтверджені нічим, коли хтось просто кинув брехливу інформацію в мережу — створюється якийсь образ ворога, таке полювання на відьом, і людина стає ізгоєм. Це не стосується тільки артистів. Це стосується багатьох людей, на жаль, але вони не публічні, тому цього не видно. Це взагалі неправильна тенденція. Треба просто заспокоїтися, спокійно один до одного ставитися. Тоді пропаде ця агресія. І це залежить, в тому числі, від поведінки кожного з нас. Потрібно вміти говорити «ні» для дорослої людини в певній ситуації.

 

У людей разные мнения, кто-то чего-то не замечает, кто-то с чем-то не согласен. В целом это нормально. Ненормально, когда человека за его мнение начинают просто травить или заставлять его поменять, насильственно. Появляются непонятные провокации и неоправданные гонения, не подтвержденные ничем, когда кто-то просто бросил лживую информацию в сеть – создается некий образ врага, такая охота на ведьм, и человек становится изгоем. Это не касается только артистов. Это касается многих людей, к сожалению, но они не публичные, поэтому этого не видно. Это вообще неправильная тенденция. Надо просто успокоиться, спокойно друг к другу относиться. Тогда пропадет эта агрессия. И это зависит, в том числе, от поведения каждого из нас. Нужно уметь говорить «нет» для взрослого человека в определенной ситуации.[11]


Про тиск на телеканал «Інтер»

 •  

Я вважаю, що люди сьогодні створюють собі якусь складну віртуальну реальність. Є закон, його потрібно дотримуватися. Немає сенсу це обговорювати. Якщо щось заборонено з якихось причин, подобається тобі, не подобається тобі, потрібно дотримуватися. Це зрозуміло. Можна в рамках правового поля намагатися це змінити, але на момент дії закону його потрібно дотримуватися. Це моя позиція і як керівника, і як громадянина своєї країни.

 

Я считаю, что люди сегодня создают себе какую-то сложную виртуальную реальность. Есть закон, его нужно соблюдать. Нет смысла это обсуждать. Если что-то запрещено по каким-то причинам, нравится тебе, не нравится тебе, нужно соблюдать. Это понятно. Можно в рамках правового поля пытаться это изменить, но на момент действия закона его нужно соблюдать. Это моя позиция и как руководителя, и как гражданина своей страны.[12]

Про участь Таїсії Повалій в концерті на «Інтері»

 •  

Я вважаю, що Таїсія Повалій проявила велику мужність і виступила на концерті. Я думаю, вона віддавала собі звіт, що будуть негативні коментарі, і вся ця провокація може бути продовжена. Я вважаю, не можна людину просто так труїти ні за що. Наприклад, Повалій заспівала на концерті пісні «Про матір», «Верба», які так може виконати тільки вона. У неї справді золотий голос, вона дійсно народна артистка. Вона збирає тисячні зали, і всі це знають. Тому, до чого цю людину виганяти з країни, видавлювати, щоб мільйони людей не могли її тут слухати? Слухатимуть в іншій країні. Чого ці люди доб'ються? Це взагалі неправильна тенденція. Треба просто заспокоїтися, спокійно один до одного ставитися. Це проблема нашого суспільства — надмірна агресія.

 

Я считаю, что Таисия Повалий проявила большое мужество и выступила на концерте. Я думаю, она отдавала себе отчет, что будут негативные комментарии, и вся эта провокация может быть продолжена. Я считаю, нельзя человека просто так травить ни за что. Например, Повалий спела на концерте песни «Про матір», «Верба», которые так может исполнить только она. У нее действительно золотой голос, она действительно народная артистка. Она собирает тысячные залы, и все это знают. Поэтому, к чему этого человека выгонять из страны, выдавливать, чтобы миллионы людей не могли ее здесь слушать? Будут слушать в другой стране. Чего эти люди добьются? Это вообще неправильная тенденция. Надо просто успокоиться, спокойно друг к другу относиться. Это проблема нашего общества – чрезмерная агрессия.[13]


Про заборону російських фільмів і серіалів

 •  

Телеканали, на жаль, не можуть в такий короткий період часу зняти тисячу або дві тисячі годин серіалу або фільму. Це не реально. Тому проблема, звичайно, є після так званих «заборонених» законів. Я не приховувала ніколи свою позицію і не приховую. Я не підтримую це. Заборони — це не найефективніший спосіб досягнення результату, це не ринковий підхід. Тим більше, ми живемо не в 1985 році, а в 2015 році. Люди просто будуть підключати супутникове телебачення. Тому, якщо ми хочемо зберегти українське телебачення в належній якості, хочемо зберегти глядача, то ми змушені все разом придумати ті умови, які дозволять нам знімати. Але і прибрати зайві заборони. Повинен бути у всьому якийсь здоровий глузд. Не потрібно перестрибувати провалля, годі й долетіти.

 

Телеканалы, к сожалению, не могут в такой короткий период времени снять тысячу или две тысячи часов сериала или фильма. Это не реально. Поэтому проблема, конечно, есть после так называемых «запретных» законов. Я не скрывала никогда свою позицию и не скрываю. Я не поддерживаю это. Запреты – это не самый эффективный способ достижения результата, это не рыночный подход. Тем более, мы живем не в 1985 году, а в 2015 году. Люди просто будут подключать спутниковое телевидение. Поэтому, если мы хотим сохранить украинское телевидение в должном качестве, хотим сохранить зрителя, то мы вынуждены все вместе придумать те условия, которые позволят нам снимать. Но и убрать лишние запреты. Должен быть во всем какой-то здравый смысл. Не нужно перепрыгивать пропасть, можно не долететь.[14]


Про російські серіали

 •  

Природно, нам близькі російські серіали, бо ментальність подібна. Ми роками, тисячоліттями живемо в єдиному духовному культурному просторі. А тепер давайте все відкидати, відрізати? Це навіть не різати під собою гілку, а ногу собі пиляти! Це ненормально.

 

Естественно, нам близки российские сериалы, потому что ментальность сходна. Мы годами, тысячелетиями живем в едином духовном культурном пространстве. А теперь давайте все отвергать, отрезать? Это даже не резать под собой сук, а ногу себе пилить! Это ненормально.[15]

Про соцмережи

 •  

У мене є профіль у Фейсбуці, але я в основному щось читаю. У мене просто немає часу щось писати. Але, я з повагою ставлюся до людей, які знаходять час, щоб все-таки свою позицію через соцмережі висловлювати. Тому я також намагаюся знаходити час і читати пости тих людей, які, з моєї точки зору, заслуговують на увагу. У мене ж є можливість самовиражатися через ефір, тому на даному етапі, я думаю, краще я витрачу свій час на телевізійний ефір, ніж на пости в соцмережах.

 

У меня есть профиль в Фейсбуке, но я в основном что-то читаю. У меня просто нет времени что-то писать. Но, я с уважением отношусь к людям, которые находят время, чтобы все-таки свою позицию через соцсети высказывать. Поэтому я также стараюсь находить время и читать посты тех людей, которые, с моей точки зрения, заслуживают внимания. У меня же есть возможность самовыражаться через эфир, поэтому на данном этапе, я думаю, лучше я потрачу свое время на телевизионный эфир, чем на посты в соцсетях.[16]

Примітки[ред.]