Комунізм: відмінності між версіями

Перейти до навігації Перейти до пошуку
268 байтів додано ,  12 років тому
оформлення, інтервікі
Немає опису редагування
(оформлення, інтервікі)
{{Wiktionary|комунізм}}
 
* Тлумачний словник [[Володимир Даль|В. Даля]] ([[1881]]):
{{text2|«Комунізм - політичне вчення про рівність станів, спільність володінь, і про права кожного на чуже майно» <ref>''Толковый словарь живаго великорускаго языка'' Владиміра Даля. — Второе изданіе. СПб, 1881, Том II, стр. 149, статья «Комуникація».</ref>{{oq|ru|Комунизмъ, политическое ученіе о равенствѣ состояній, общности владѣній, и о правахъ каждаго на чужое имущество.}}}}
 
* Філософський словник [[Фрідріх Арнольд Брокгауз|Брокгауза]] і Єфрона ([[1911]]):
{{text2|«Комунізм - вчення, що відкидає приватну власність в ім'я людського блага. Усе зло в суспільних і державних відносинах виникає через нерівномірний розподіл блага. Щоб усунути це зло, комунізм радить зберегти права власності лише за державою, а не за приватними особами<ref>Брокгауз-Ефрон. ''Философский словарь логики, психологии, этики, эстетики и истории философии'' под редакциею Э. Л.&nbsp;Радлова. С.-Петербург, 1911, стр. 131.</ref> {{oq|ru|Коммунизм — учение, отвергающее частную собственность во имя людского блага. Всё зло в общественных и государственных отношениях проистекает из неравномерного распределения блага. Чтобы устранить это зло, коммунизм советует сохранить права собственности лишь за государством, а не за частными лицами.}}}}
* ''Настільна книга для священно-церковно-служителів'' ([[1913]]):
{{text2|«Комунізм проповідує примусові відносини майна, заперечуючи всі види приватної власності. Поширюючи принцип колективізму, тобто спільності, не тільки на виробництво й розподіл, але й на саме користування зроблених продуктів, або на їхнє споживання, і підкоряючи все це суспільному контролю, комунізм тим самим знищує індивідуальну волю навіть у дріб'язках повсякденного життя.<…> Проповідувані комунізмом відносини майна веде до повалення всякого правосуддя і до повного руйнування добробуту й порядку сімейного й суспільного»<ref>С. В.&nbsp;Булгаков. ''Настольная книга для священно-церковно-служителей''. Киев, 1913, стр. 1690.</ref>
{{oq|ru|«Коммунизм проповедует принудительное обобщение имуществ, отрицая все виды частной собственности. Распространяя принцип коллективизма, то есть общности, не только на производство и распределение, но и на самое пользование произведёнными продуктами, или на их потребление, и подчиняя всё это общественному контролю, коммунизм тем самым уничтожает индивидуальную свободу даже в мелочах обыденной жизни. <…> Проповедуемое коммунизмом общение имуществ ведёт к ниспровержению всякого [[Правосудие|правосудия]] и к совершенному разрушению благосостояния и порядка семейного и общественного.»}}}}
 
* [[Ленін|В. І. Ленін]] ([[1919]]):
{{text2|«Комунізм є вищим щаблем розвитку соціалізму, коли люди працюють зі свідомості необхідності працювати на загальну користь»<ref>В.И. Ленин. ''Речь на I съезде земледельческих коммун'' (ПСС, т. 39, стр. 380.)</ref> {{oq|ru|«Коммунизм есть высшая ступень развития социализма, когда люди работают из сознания необходимости работать на общую пользу».}}}}
 
* ''Философський словник.'' під ред. І. Т. Фролова ([[1987]]):
{{text2|«Комунізм - це суспільно-економічна формація, особливості якої визначаються суспільною власністю на засоби виробництва, що відповідає високорозвиненим суспільним продуктивним силам; вища фаза комуністичної формації (повний комунізм), кінцева мета комуністичного руху»<ref>''Философский словарь.'' под ред. И. Т.&nbsp;Фролова, М.: Издательство политической литературы, 1987, стр. 206.</ref> {{oq|ru|коммунизм есть «общественно-экономическая формация, особенности которой определяются общественной собственностью на средства производства, соответствующей высокоразвитым общественным производительным силам; высшая фаза коммунистической формации (полный коммунизм), конечная цель коммунистического движения».}}}}
 
* ''Словник Merriam-Webster'', [[2009]] (одне із значень):
{{text2|«Тоталітарна система правління, в якій єдина авторитарна політична партія контролює засоби виробництва, що знаходяться у державній власності».<ref>[http://www.m-w.com/dictionary/communism ''communism''] Словник ''Merriam-Webster Online Dictionary''{{ref-en}}.</ref>{{oq|en|a totalitarian system of government in which a single authoritarian party controls state-owned means of production}}}}
 
* Словник "Historia" (Польща, [[2009]])
{{text2|«революційна ідеологія робітничого класу, що проголошує програму повного знищення приватної власності, повалення капіталізму, створення безкласового суспільства. Також тоталітарний устрій, що спирається на терор комуністичної партії, а в господарстві - на центральне планування і ліквідацію приватної власності» <ref>[http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_historyczny/88174-komunizm.html "komunizm"]// Justyna Piekarczyk Gałkowska, Piotr Czerwiński. [http://www.greg.pl/slowniki/?view=desc&bookID=SKHI&secID=SL02 Słownik "Historia"]</ref>{{oq|pl|rewolucyjna ideologia klasy robotniczej głosząca program całkowitego zniesienia prywatnej własności, obalenia kapitalizmu, zbudowania społeczeństwa bezklasowego. Także ustrój totalitarny oparty na terrorze partii komunistycznej, a w gospodarce kierujący się centralnym planowaniem i likwidacją własności prywatnej.}}}}
* Мій народ сьогодні нікого не звинувачує. Ми не звинувачуємо будь-яку державу, ми звинувачуємо комуністичний режим, якого, на щастя, сьогодні вже немає. Все, що робила тоді Комуністична партія, було направлено на знищення нашої нації.
==Джерела==
<references/>
 
[[bs:Komunizam]]
[[cs:Komunismus]]
[[de:Kommunismus]]
[[en:Communism]]
[[es:Comunismo]]
[[eo:Komunismo]]
[[fr:Communisme]]
[[it:Comunismo]]
[[he:קומוניזם]]
[[lt:Komunizmas]]
[[hu:Kommunizmus]]
[[pl:Komunizm]]
[[pt:Comunismo]]
[[ru:Коммунизм]]
[[sk:Komunizmus]]
[[sv:Kommunism]]
178

редагувань

Навігаційне меню