Ігор Огірко

Матеріал з Вікіцитат

І́гор Огі́рко (нар. 14 квітня 1952, село Озерна , Тернопільської області)— український математик, професор, доктор фізико-математичних наук (1990), заслужений працівник Української академії друкарства.У дослідженні «Культурометрія — метод оцінки, моделювання та аналізу» принципи культурології інтегруються в науково-освітні явища і стають важливими чинниками як мотивації навчальної діяльності студента, так і визначальним засобом для досягнення результату у професійному становленні.

Цитати[ред.]

• Математика є наукою точних наук, основою технічного прогресу.

• Вивчення математики сприяє розвиткові логічного мислення, вмінню думати, аналізувати, схематизувати та узагальнювати. Математика сприяє виробленню думки, ясності, стислості та уваги, вмінню бути наполегливим.

• Математичне мислення точне й правдиве. З математикою пов'язані відкриття і технічний прогрес.

• Математика -культура сучасної людини.

Журнальні публікації[ред.]

  • Огірко І. В. Раціональний розподіл температури по поверхні термочуттєвого тіла… // Інженерно-фізичний журнал. — 1984. — Т. 47. — № 2 (серпень). — С. 332.
  • Огірко І. В. Оптимальне по напрузі температурне поле в локальній області гнучкої конструкції // Інститут проблем міцності. — 1986. — № 2. — C. 69—72.
  • Ogirko I. V. Temperature field, optimum with regard to stresses, in a local region of a flexible structure // Strength of Materials. — 1986. — № 18 (2). — P. 209—213.
  • Ogirko I. V. Stress-Optimal Temperature Field in the Local Region of a Flexible Structure // Problemy Prochnosti (2). — 1986. — P. 69—72.
  • Ших Ю. А., Огірко І. В. Віртуальне паломництво — інтернет] технології для задоволення духовних потреб. Поліграфія і видавнича справа. — Львів : УАД. — № 2 (58). — 2012. — С. 77—81.
  • Криницька І. П., Огірко І. В. Аналіз презентації явища насильства над дітьми в сім'ї в сучасних інформаційних технологіях. Поліграфія і видавнича справа. — Львів : УАД, 2012. — № 2 (58). — С. 81—88.
  • Огірко І., Огірко О. Духовно-моральні аспекти фізичного виховання // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. — Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. — № 2 (18). — С. 21—27.
  • Огірко І. В.Моделювання спортивного протиборства // Феномен людини. Здоровий спосіб життя: зб. наук. ст. — Львів, 2014. — Вип. 23. — С. 23—28.

Примітки[ред.]